Witamy w newsletterze Wydziału Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UAM!

Szanowni Państwo,

przyjęta w 2018 r. przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego klasyfikacja dziedzin i dyscyplin nauki jako odrębną dyscyplinę naukową uwzględniła geografię społeczno-ekonomiczną i gospodarkę przestrzenną (za klasyfikacją OECD). Uzyskanie formalnej samodzielności przez dyscyplinę, w okresie zmian systemowych w obszarze nauki i szkolnictwa wyższego w Polsce, a także zmian struktury Naszego Uniwersytetu, doprowadziło do powołania z dniem 1 października …

Czytaj więcej.

Szkoła letnia w ramach Baltic Sea Region Young Planners Contest (26-29.08.2019)

Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UAM był współrealizatorem projektu międzynarodowego pod nazwą Baltic Sea Region Young Planners’ Contest, w ramach którego  w dniach 26-29 sierpnia 2019 r. odbyła się w budynku Collegium Geographicum szkoła letnia połączona z konkursem dla młodych planistów pt. „Liveable Places and Spaces of Tomorrow”. Chęć udziału w konkursie zgłosiło 60 kandydatów z 10 krajów należących …

Czytaj więcej.

TeRRIFICA – Territorial RRI Fostering Innovative Climate Action

TeRRIFICA to projekt, który swym zakresem obejmuje wszechstronny i obszerny przegląd wiedzy w zakresie: badań nad adaptacją do zmian klimatycznych, faktycznych działań podejmowanych w tym kierunku w ramach polityki rozwoju oraz strategii i metod stosowanych w celu przekazywania informacji dotyczących wyzwań związanych ze zmianami klimatycznymi partnerom zewnętrznym (społeczeństwu, przedsiębiorcom, władzom publicznym). Przedsięwzięcie jest prowadzone równocześnie w sześciu pilotażowych regionach: Hiszpanii, Niemczech, …

Czytaj więcej.

Aktualności z projektu Ruraction

Rok 2018/2019 to trzeci rok realizacji projektu RURACTION – Przedsiębiorczość społeczna w słabych strukturalnie regionach wiejskich w Europie. Projekt jest realizowany w ramach programu Horyzont 2020 – Akcja Maria Skłodowska Curie, Innowacyjne Sieci Badawcze (grant nr 721999) i ma charakter badawczo-dydaktyczny. W ramach projektu Irlandczyk Barrai Hennebry przygotowuje na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu rozprawę doktorską pt. „Dynamics of …

Czytaj więcej.

Nowy pracownik i doktorant w międzynarodowym projekcie badawczym RE-CITY w ramach programu „Horyzont 2020”

Na WGSEiGP UAM realizowany jest projekt w ramach programu „Horyzont 2020” o akronimie RE-CITY: Reviving shrinking cities – innovative paths and perspectives towards livability for shrinking cities in Europe. Od 1.07 2019 r. pracę w ramach projektu rozpoczął David Huntington, który będzie przygotowywał rozprawę doktorską pt. „Actor constellations and institutional framework in shrinking cities”. David jest obywatelem Kanady i posiada …

Czytaj więcej.

Projekt Forsed - geografia ma znaczenie…

Pracownicy Zakładu Analizy Regionalnej UAM prowadzą badania w zakresie identyfikacji zróżnicowań przestrzennych poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego i ich uwarunkowań. W ramach projektu FORSED (http://forsed.amu.edu.pl/): „Nowe wyzwania polityki regionalnej w kształtowaniu czynników rozwoju społeczno-ekonomicznego regionów mniej rozwiniętych” finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki  (2015/19/B/HS5/00012) zwróciliśmy m.in. uwagę na znaczenie uwarunkowań historycznych i społeczno-politycznych w geografii zróżnicowań rozwoju w Polsce. Tego typu analizy …

Czytaj więcej.

III Ogólnoświatowa Konferencja SURE - „Cities as Social-Ecological Systems” oraz „Nature-based Solutions EXPO” projektu CONNECTING Nature, Poznań 2020!

Zapraszamy przedstawicieli świata nauki i praktyki zainteresowanych szeroko rozumianą tematyką ekologii miasta, świadczeń ekosystemów oraz rozwiązań opartych na przyrodzie do udziału w III Ogólnoświatowej Konferencji Naukowej Society for Urban Ecology (SURE) pt. „Cities as Social-Ecological Systems”, która odbędzie się w dniach 6-8 lipca 2020 r. w Poznaniu. W ramach konferencji naukowej odbędą się sympozja tematyczne - Nature-based Solutions for Cities, ECOSERV …

Czytaj więcej.

http://www.awt.org.pl/wp-content/uploads/2017/09/cers.jpg

WGSEiGP organizatorem konferencji CERS w 2021 roku

Podczas odbywającej się na Węgrzech w dniach 09-11 października 2019 roku 7 edycji konferencji: Central European Conference in Regional Science podjęto decyzję, że kolejna  jej edycja odbędzie się w 2021 roku i będzie organizowana na Wydziale Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UAM. CERS to konferencje międzynarodowe organizowane z ramienia ERSA w cyklu dwuletnim w jednym z krajów Europy Środkowej. Są …

Czytaj więcej.

Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Dni Planisty: Rewitalizacja miast i wsi"

Serdecznie zapraszamy na ogólnopolską konferencję naukową „Dni Planisty: Rewitalizacja miast i wsi”. Konferencja odbędzie się w dniach 2 - 3 kwietnia 2020 roku, na Wydziale Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Organizatorem wydarzenia jest Akademickie Koło Naukowe Gospodarki Przestrzennej. Zasadniczym celem konferencji jest przedstawienie wyników badań naukowych studentów i doktorantów zajmujących się gospodarką przestrzenną, urbanistyką, …

Czytaj więcej.

Znalezione obrazy dla zapytania: jerzy hausner"

„Społeczna czaso-przestrzeń miasta i regionu” wykład prof. Jerzego Hausnera na WGSEiGP (08.11.2019)

W dniu 8 listopada 2019 r. o godz. 14.00 w s. nr 3 na Wydziale Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UAM odbędzie się wykład otwarty prof. Jerzego Hausnera pt. „Społeczna czaso-przestrzeń miasta i regionu”. Jerzy Hausner to polski polityk i profesor nauk ekonomicznych. Sprawował urząd ministra pracy i polityki społecznej w rządzie Leszka Millera, a następnie ministra gospodarki, pracy i …

Czytaj więcej.

„The geography of EU discontent”: wykład prof. Andrésa Rodrígueza-Pose na WGSEiGP (03.12)

Wydział Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UAM oraz Miasto Poznań zapraszają w ramach cyklu Akademicki Poznań na wykład otwarty prof. Andrésa Rodrígueza-Pose pt. „The geography of EU discontent” połączony z dyskusją nawiązującą do tematu „The revenge of the places that don’t matter”, który odbędzie się 3 grudnia w Collegium Geographicum, ul. Krygowskiego 10, 61-680 Poznań. Szczegóły wydarzenia znajdziecie Państwo wkrótce …

Czytaj więcej.

Zapraszamy na wykłady otwarte WGSEiGP

W roku akademickim 2019/2020 prelekcje w ramach zebrań naukowych Wydziału Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej wygłoszą znakomici naukowcy z Polski i innych krajów. Wśród nich znajdą się między innymi: prof. Sokol Axhemi (University of Tirana),  prof. Anna Geppert (Sorbonne Université Paris) i prof. Paul Adams (The University of Texas at Austin). Na stronie wydziału można zapoznać się  aktualnym harmonogramem zebrań naukowych.

Czytaj więcej.

Churski, P., Herodowicz, T., Konecka-Szydłowska, B.,  Perdał, R. (2019). Czynniki rozwoju w praktyce polityki spójności zorientowanej terytorialnie [W:] J. Danielewicz, D. Sikorska-Fernandez (red.) Zarządzanie rozwojem współczesnych miast. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. Informacje o publikacji

Jaroszewska, E. (2019). Kurczenie się (shrinkage) starych miast przemysłowych i przeciwdziałanie jego negatywnym skutkom. Warszawa – Kraków – Poznań: Instytut Rozwoju Miast i Regionów, Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UAM. ss. 247

Kopczewska, K., Churski, P., Ochojski, A., & Polko, A. (2019). SPAG: Index of spatial agglomeration. Papers in Regional Science, pirs.12470. https://doi.org/10.1111/pirs.12470 

Kudłak, R. (2018). Instytucjonalne uwarunkowania społecznej odpowiedzialności biznesu. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, ss. 144.

Kudłak, R. (2019). The role of corporate social responsibility in predicting CO2 emission: An institutional approach. Ecological Economics163, 169–176. https://doi.org/10.1016/j.ecolecon.2019.04.027

Radzimski, A., Gadziński, J. (2019). Travel Behaviour in a Post-Socialist City. European Spatial Research and Policy26(1), 43–60. https://doi.org/10.18778/1231-1952.26.1.03

Wojtyra, B. (2019). Lokalne strefy aktywności gospodarczej w procesie rozwoju obszarów wiejskich województwa wielkopolskiego. Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe, s. 236.

Dni Planisty "Małe miasta i obszary wiejskie"

W dniach 28–29 marca na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych odbyła się konferencja Dni Planisty „Małe miasta i obszary wiejskie”, zorganizowana przez Akademickie Koło Naukowe Gospodarki Przestrzennej. Przedstawiono na niej wyniki badań naukowych studentów i doktorantów z dziedziny gospodarki przestrzennej, urbanistyki, architektury i socjologii, a także zaprezentowano efekty współpracy z sektorem publicznym oraz prywatnym. Była to także okazja do wymiany …

Czytaj więcej.

Zakończony pierwszy rok akademicki studiów Zintegrowanego planowania rozwoju

We wrześniu br. z sukcesem zakończyły się zajęcia na pierwszym, inauguracyjnym roku studiów na kierunku Zintegrowane planowanie rozwoju. Nowatorski program tych studiów został podzielony na bloki tematyczne – moduły, w których obok tradycyjnych wykładów i ćwiczeń studenci uczestniczyli w zajęciach prowadzonych przez partnerów z otoczenia społeczno-gospodarczego. Wśród zajęć zorganizowanych w tej formule znalazły się warsztaty i spotkania prowadzone przez przedstawicieli …

Czytaj więcej.

Gra symulacyjna „Smile Urbo” – innowacja dydaktyczna na Gospodarce przestrzennej i Zintegrowanym planowaniu rozwoju

Rok akademickim 2018/19 to drugi rok, w którym studenci drugiego roku Gospodarki przestrzennej podczas zajęć rozegrali grę symulacyjną „Smile Urbo”. Gra ma na celu wcielanie się w role przedstawicieli małej, malowniczo położonej wioski, która znajduje się w kryzysie. Sposobem poprawy sytuacji są inwestycje i rozwiązania prawne, które wpływają na poprawę (ale również na pogorszenie) określonych wskaźników społeczno-gospodarczych. Zadaniem graczy jest …

Czytaj więcej.

WGSEiGP na dniach kandydata UAM

Wydział Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej rozpoczyna swój pierwszy rok akademicki jako samodzielna jednostka. Na studiach licencjackich, inżynierskich oraz magisterskich w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym na kierunkach gospodarka przestrzenna oraz zintegrowane planowanie rozwoju na Wydziale Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej kształci się prawie 700 studentów. W dniu 25 października prodziekan ds. studenckich dr Paweł Motek i inni przedstawiciele Wydziału wzięli udział …

Czytaj więcej.

XXII Poznański Festiwal Nauki i Sztuki

W dniu 11 kwietnia 2019 roku na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych odbył się XXII Poznański Festiwal Nauki i Sztuki. Dla uczestników Festiwalu na naszym Wydziale przygotowano 40 wydarzeń w formie wykładów, prezentacji, warsztatów, gier i konkursów. IGSEiGP reprezentowały w tym roku: Pani dr Urszula Kaczmarek, która wygłosiła wykład pt.: „Parki rozrywki w Polsce i na świecie”, Pani dr Marzena …

Czytaj więcej.

Współpraca z Polską Siecią Odnowy i Rozwoju Wsi

Wieloletnia współpraca Wydziału Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UAM Poznań z Polską Siecią Odnowy i Rozwoju Wsi zaowocowała uruchomieniem markowego produktu turystycznego pt Sieć Najciekawszych Wsi. Uroczyste rozpoczęcie nastąpiło dnia 30.09 2019 podczas Konferencji zorganizowanej w Istebnej w ramach operacji pn. „Na drodze do odkryć – start Sieci Najciekawszych Wsi” dofinansowanej ze środków Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich. Uroczystego otwarcia dokonali …

Czytaj więcej.

Strategie Odnowy Wsi: współpraca z urzędami gmin

Wydział Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UAM Poznań współpracuje ze sferą społeczno-gospodarczą województwa wielkopolskiego. Efektem tej współpracy są liczne strategiczne, planistyczne i rewitalizacyjne opracowania wykonane przez pracowników WGSEiGP przy organizacyjnym i informacyjnym wsparciu urzędów miast i gmin. W ostatnich latach zostały wydane trzy ekspertyzy i raporty http://igsegp.amu.edu.pl/publikacje-2/ prezentujące uwarunkowania badanych miast/wsi/gmin (społeczne, demograficzne, ekonomiczne, przestrzenne, przyrodnicze, prawne i historyczne) oraz …

Czytaj więcej.

Nowy tom Quaestiones Geographicae - sto lat poznańskiej geografii

Ukazał się najnowszy tom Quaestiones Geographicae 38(2) (seria Human Geography and Spatial Management), który jest poświęcony setnej rocznicy powstania poznańskiego ośrodka geograficznego. Rozwój tego ośrodka i międzynarodowe upowszechnianie jego osiągnięć jest ściśle związane z czasopismem Quaestiones Geographicae, założonym w 1974 roku. Jest to tom podwójnie jubileuszowy, bowiem setnej rocznicy założenia Uniwersytetu Poznańskiego (obecnie Uniwersytetu im Adama Mickiewicza w Poznaniu - …

Czytaj więcej.

Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna

Czasopismo "Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna" stwarza możliwość prezentacji wyników najnowszych badań, wymiany poglądów oraz prezentacji doświadczeń z zakresu szeroko rozumianej polityki rozwoju, zarówno w kontekście uwarunkowań teoretycznych procesów rozwojowych, jak również podejmowanej interwencji publicznej. Stanowi ono ważne źródło informacji na temat aktualnych problemów teoretycznych rozwoju regionalnego i polityki regionalnej oraz zapewnia możliwość zapoznania się z doświadczeniami praktycznymi, jakie wynikają …

Czytaj więcej.

Przegląd Planisty w roku akademickim 2018/2019

Z przyjemnością chcielibyśmy przedstawić Państwu dwa numery czasopisma „Przegląd Planisty”, które ukazały się w roku akademickim 2018/19. Czasopisma te powstały dzięki inicjatywnie członków Akademickiego Koła Naukowego Gospodarki Przestrzennej, wsparciu merytorycznym pracowników Instytutu Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej oraz wkładu Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM. Numer 3, czyli pierwszy w roku 2018/19 dotyczył integracji metropolitalnej. Poruszono w nim tematy takie …

Czytaj więcej.

Sympozjum naukowe polskich i rosyjskich geografów społeczno-ekonomicznych w Kaliningradzie, 27.-31.08.2019 r.

W dniach 27.-31. sierpnia 2019 r. odbyło się sympozjum naukowe polskich i rosyjskich geografów społeczno-ekonomicznych na temat „Geografia człowieka w Polsce i Rosji: potencjał interakcji we współczesnym kontekście globalnym i regionalnym”. Sympozjum było powiązane z międzynarodową coroczną konferencją naukową „Region Bałtycki – regionem współpracy”, a miejscem obrad był Bałtycki Uniwersytet Federalny im. Immanuela Kanta w Kaliningradzie. W tym wydarzeniu naukowym, …

Czytaj więcej.

Zakład Gospodarki Żywnościowej i Wsi na seminarium "Rozwój obszarów wiejskich" w Szreniawie

Pracownicy Zakładu Gospodarki Żywnościowej i Wsi reprezentowali Wydział Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej podczas XIV Seminarium z cyklu „Rozwój obszarów wiejskich” pod tegorocznym tytułem przewodnim „Gospodarowanie gruntami na obszarach wiejskich”, które odbyło się dnia 23 października 2019 w Muzeum Narodowym Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie (woj. wielkopolskie). Tematyka seminariów co roku obejmuje zagadnienia związane ze scalaniem i wymianą gruntów, …

Czytaj więcej.

Goście Wydziału

W semestrze letnim roku akademickiego 2018/2019 mieliśmy okazję gościć badaczy z kraju i zagranicy, którzy podzielili się z nami informacjami o realizowanych przez siebie projektach. W marcu dr Tomasz Rachwał z Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie przedstawił tezy pracy habilitacyjnej pt. „Przemiany struktury przestrzenno-działowej przemysłu w Polsce”. W kwietniu dr Leighton Evans ze Swansea University wygłosił prelekcje pt. "Social Gazetteers, Locative Media and Finding …

Czytaj więcej.

Naukowcy z WGSEiGP na Niemieckim Kongresie Geografii w Kilonii

W dniach 25-30 września 2019 r. w naszym partnerskim uniwersytecie Christian-Albrechts-Universität w Kilonii odbył się 61.Deutsche Kongress für Geographie (Niemiecki Kongres Geografii, do 2015 r. Deutscher Geographentag). To konferencja naukowa geografów krajów niemieckojęzycznych odbywająca się co 2 lata, o ponad 100-letniej tradycji (po raz pierwszy zorganizowana w 1865 r. we Frankfurcie nad Menem). W tegorocznym Kongresie uczestniczyło ponad 2 tys. …

Czytaj więcej.

Pobyt badawczy dr. inż. Wojciecha Dyby na Uniwersytecie w Padwie

We wrześniu 2018 roku oraz w maju 2019 roku dr inż. Wojciech Dyba odbył dwa dwutygodniowe pobyty badawcze na Uniwersytecie w Padwie we Włoszech, sfinansowane przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej w ramach stypendium wyjazdowego START. Pobyty były pokłosiem wcześniejszych zainteresowań naukowych zgłębianych w ramach grantu NCN o klastrach przemysłowych w zachodniej Polsce i na obszarze północnych Włoch. Wyjazdy były …

Czytaj więcej.