Gospodarka przestrzenna z certyfikatem Association of European Schools of Planning Quality Recognition (AESOP QR)

Miło nam poinformować, że w dniu 11 marca 2021 r., na corocznym spotkaniu AESOP Heads of Schools Meeting kierunek: Gospodarka przestrzenna, studia inżynierskie został uhonorowany prestiżowym certyfikatem Association of European Schools of Planning Quality Recognition  (AESOP QR). Certyfikat został przyznany na lata 2020-2026. AESOP QR jest programem ciągłego wspierania jakości kształcenia w zakresie planowania przestrzennego. Opiera się na dobrowolności, wzajemnym wsparciu …

Czytaj więcej.

TeRRIFICA Policy Brief - rekomendacje dotyczące włączenia obywateli w działania na rzecz klimatu

W ramach międzynarodowego projektu TeRRIFICA zespół pracowników naszego Wydziału wraz z partnerami zagranicznymi wziął udział w pracach związanych z przygotowaniem pierwszych rekomendacji dla decydentów w zakresie włączenie obywateli w proces tworzenia polityki klimatycznej i wypracowywania wspólnych rozwiązań służących przeciwdziałaniu zmianom klimatu i adaptacji do ich skutków. Dokument pt. „Policy Brief” przedstawia szereg zaleceń zgrupowanych w dwóch głównych klastrach. Pierwszy dotyczy …

Czytaj więcej.

#MapujKlimat w Aglomeracji Poznańskiej

W styczniu br. swoją premierę miał film „Mapuj Klimat w Aglomeracji Poznańskiej” z udziałem zespołu pracowników Wydziału Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UAM pod kierunkiem prof. dr. hab. Pawła Churskiego realizującego projekt TeRRIFICA. Przesłaniem filmu jest konieczność zaangażowania się wszystkich grup społecznych w działania na rzecz klimatu. W przypadku Aglomeracji Poznańskiej jest to możliwe poprzez korzystanie z narzędzia „Mapuj Klimat” …

Czytaj więcej.

Projekt "Usługi świadczone przez główne typy ekosystemów w Polsce – podejście stosowane"

,,Usługi świadczone przez główne typy ekosystemów w Polsce – podejście stosowane’’ to projekt badawczo-aplikacyjny, koordynowany przez Zakład Geografii Kompleksowej WGSEiGP. Celami projektu, realizowanego od 01.10.2020 do 30.09.2023, są rozpoznanie korzyści czerpanych przez człowieka z głównych typów ekosystemów w Polsce oraz dostarczanie wiedzy praktycznej dla pracowników administracyjnych oraz ekspertów-praktyków. W obecnej fazie wiodące krajowe jednostki naukowe wyłoniły łącznie ponad 400 wskaźników, …

Czytaj więcej.

Projekt "Trajektorie i wyzwania rozwoju wewnętrznych peryferii w nowych uwarunkowaniach spójności post SARS-CoV-2"

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło wyniki kolejnej edycji konkursów. W gronie laureatów Konkursu OPUS 19 znalazł się projekt przygotowany przez zespół kierowany przez prof. dr hab. Pawła Churskiego pt. Trajektorie i wyzwania rozwoju wewnętrznych peryferii w nowych uwarunkowaniach spójności post SARS-CoV-2. Projekt będzie realizowany przez interdyscyplinarny zespół tworzący konsorcjum trzech uczelni, w skład którego wchodzą: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu …

Czytaj więcej.

Kolaboratorium UAM - Programu szkoleniowego dla mieszkańców regionu

Na Wydziale Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej zakończyły się 2 kursy zorganizowane w ramach projektu „Kolaboratorium UAM - Programu szkoleniowego dla mieszkańców regionu" (Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na podstawie umowy POWER 03.01.00-00-T092/18). Były to kursy „PO CO PSZCZOŁA W MIEŚCIE?" i „ZIELONY FITNESS I WELLNESS” przygotowane przez dr hab. Ewę Kacprzak, dr …

Czytaj więcej.

25-lecie Akademickiego Koła Naukowego Gospodarki Przestrzennej

5 grudnia 2021 roku Akademickie Koło Naukowe Gospodarki Przestrzennej będzie obchodzić 25-lecie powstania. Chcemy, aby ten jubileusz był wyjątkowy i zjednoczył wszystkich członków Naszego Koła. W tym celu poszukujemy ówczesnych członków AKNGP. Wydarzenie odbędzie się 4 grudnia 2021 r. Zapraszamy do wzięcia udziału w wydarzeniu. Więcej szczegółów podamy w późniejszym terminie.

Czytaj więcej.

XV Seminarium z cyklu "Rozwój obszarów wiejskich" pt. Zielona i niebieska infrastruktura na obszarach wiejskich

Zakład Geografii Rolnictwa i Wsi, Zakład Geografii Kompleksowej, Stacja Ekologiczna w Jeziorach, Stowarzyszenie Geodetów Polskich, Oddział Wielkopolski w Poznaniu, Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie mają zaszczyt zaprosić na XV Seminarium z cyklu "Rozwój obszarów wiejskich" pt. Zielona i niebieska infrastruktura na obszarach wiejskich, które odbędzie się 20 października 2021. Seminarium jest bezpłatne i odbędzie się w trybie …

Czytaj więcej.

VI Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Praktyczna pt.: „STRATEGIE ROZWOJU OBSZARÓW PRZYGRANICZNYCH: TRADYCJE I INNOWACJE”

Wydział Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UAM w Poznaniu, Oddział Poznański Polskiego Towarzystwa Geograficznego wraz z Kurskim Uniwersytetem Państwowym (Rosja) zapraszają do udziału w VI Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Praktycznej pt.: „STRATEGIE ROZWOJU OBSZARÓW PRZYGRANICZNYCH: TRADYCJE I INNOWACJE”, która planowana jest w formie stacjonarnej w Kursku, w dniach 23-25 września 2021 r. Zapraszamy do zapoznania się z komunikatem 1.

Czytaj więcej.

Podsumowanie: The 3rd World Conference of the Society for Urban Ecology

W dniach 7-9 lipca w Poznaniu odbyła się The 3rd World Conference of the Society for Urban Ecology p.t. Cities as social - ecological system. Współorganizatorem i gospodarzem konferencji był Zakład Geografii Kompleksowej. Spotkanie przebiegające w formule hybrydowej zgromadziło ponad 300 uczestników z 36 krajów i 6 kontynentów biorących udział stacjonarnie i on-line. W opinii uczestników były to trzy satysfakcjonujące dni wypełnione …

Czytaj więcej.

Podsumowanie: Connecting Nature Enterprise Summit Poznań 2021

W dniach 29-30 czerwca br. na WGSEiGP odbyło się międzynarodowe wydarzeniu Connecting Nature Enterprise Summit Poznań 2021. Szczyt poświęcony był praktycznym aspektom rozwijania specyficznej gałęzi przedsiębiorczości, która czerpie inspirację z przyrody (ang. nature-based enterprise). Przedsiębiorcy prowadzący działalność w tym obszarze rozwijają usługi w zakresie planowania i wdrażania innowacyjnych rozwiązań opartych na przyrodzie (ang. nature-based solutions, NBSs). Wydarzenie było doskonałą okazją …

Czytaj więcej.

Podsumowanie: Konferencja Międzynarodowej Unii Geograficznej na WGSEiGP

W dniach 23-24 czerwca br. na Wydziale Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UAM odbyła się konferencja Międzynarodowej Unii Geograficznej (International Geographical Union) w ramach działań naukowych Komisji Geografii Zarządzania Terytorialnego (Comission on Geography of Governance). Tematem przewodnim konferencji były „Nowe wyzwania zarządzania lokalnego w czasach niepewności i złożoności”. W ramach wydarzenia swoje wystąpienia przedstawiło ponad 60 prelegentów i prelegentek z …

Czytaj więcej.

Podsumowanie: Konferencja Wieś i Rolnictwo – razem czy osobno?

Konferencja Wieś i Rolnictwo – razem czy osobno? Nowe funkcje wsi i rolnictwa – zintegrowane planowanie rozwoju odbyła się w dniach 14-15 kwietnia 2021 r. na Wydziale Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej. Została zorganizowana przez Zakład Geografii Rolnictwa i Wsi przy współpracy Zespołu Zadaniowego ds. Obszarów Wiejskich KPZK PAN . Połączyło się z nami ponad 70 słuchaczy tj. naukowców i …

Czytaj więcej.

Podsumowanie: Konferencja dydaktyczna: „Kształcenie w zakresie gospodarowania przestrzenią w różnych typach szkół”

W dniu 25 marca 2021 r. odbyła się w formie zdalnej konferencja dydaktyczna Unii Uczelni na Rzecz Rozwoju Kierunków Studiów w Zakresie Gospodarowania Przestrzenią oraz Zespołu Problemowego ds. Kształcenia i Rozwoju Kadr z Zakresu Gospodarki Przestrzennej KPZK PAN pod tytułem „Kształcenie w zakresie gospodarowania przestrzenią w różnych typach szkół”. Szczegóły na temat wydarzenia można znaleźć tutaj.

Czytaj więcej.

Podsumowanie: Seminarium Geografii Społecznej pt. „Człowiek, przestrzeń i miejsce”

Dnia 27 stycznia 2021 roku na Wydziale Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej odbyło się Seminarium Geografii Społecznej pt. „Człowiek, przestrzeń i miejsce”. Głównym celem wydarzenia było zapewnienie pola do wymiany doświadczeń, koncepcji i wiedzy pomiędzy młodymi naukowcami i ekspertami stwarzającego szansę na merytoryczną dyskusję w gronie osób skupionych w środowisku naukowym na co dzień zajmujących się prowadzeniem badań w ramach …

Czytaj więcej.

Publikacja "Znaczenie polityki regionalnej Unii Europejskiej w kształtowaniu środowiskowego wymiaru rozwoju zrównoważonego w Polsce"

Informujemy o ukazaniu się nowej monografii pracownika naszego Wydziału, dr. Tomasza Herodowicza, pt. "Znaczenie polityki regionalnej Unii Europejskiej w kształtowaniu środowiskowego wymiaru rozwoju zrównoważonego w Polsce", która ukazała się w ramach serii wydawniczej Studia i Prace z Geografii (nr 84). Unia Europejska aspiruje do miana lidera zrównoważonego rozwoju przeznaczając na ten cel znaczną ilość środków finansowych, dostępnych w przypadku Polski …

Czytaj więcej.

Ekspertyza "Klastry w województwie wielkopolskim 2020"

W kwietniu br. ukończone i zatwierdzone zostało badanie klastrów i organizacji klastrowych w Wielkopolsce, zlecone przez Wielkopolskie Regionalne Obserwatorium Terytorialne przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego. Ekspertyza miała na celu wyznaczenie metodami statystyczno-przestrzennymi klastrów gospodarczych w regionie oraz przeanalizowanie ich dynamiki a także zbadanie dotychczasowej działalności i oczekiwań funkcjonujących na obszarze regionu aktywnych organizacji klastrowych. Kierownikiem zespołu badawczego był dr inż. …

Czytaj więcej.

Publikacja "Teoretyczny i praktyczny wymiar polityki rozwoju zorientowanej terytorialnie"

Z przyjemnością informujemy o wydaniu nowej monografii pracowników Wydziału w ramach cyklu Studia KPZK. Praca stanowi jeden z głównych efektów projektu NCN Nowe wyzwania polityki regionalnej w kształtowaniu czynników rozwoju społeczno-gospodarczego regionów mniej rozwiniętych (2015/19/B/HS5/00012). W monografii pt. Teoretyczny i praktyczny wymiar polityki rozwoju zorientowanej terytorialnie przedstawiono ramy teoretyczne podejścia zorientowanego terytorialnie w polityce rozwoju, które uwzględnia układ czynników rozwoju …

Czytaj więcej.

Monografia dr Emilii Jaroszewskiej wyróżniona w konkursie im. Ewy Kaltenberg-Kwiatkowskiej

W dniu 22 kwietnia br. ogłoszono werdykt w konkursie im. Ewy Kaltenberg-Kwiatkowskiej za najlepszą monografię z zakresu socjologii miasta i studiów miejskich organizowanego przez Sekcję Socjologii Miasta Polskiego Towarzystwa Socjologicznego. Jury nagrody w składzie: Beata Chomątowska, dr hab. Tomasz Nawrocki, prof. UŚ oraz dr hab. Magdalena Łukasiuk UW przyznało nagrodę główną oraz 3 wyróżnienia. Wśród wyróżnionych osób znalazła się dr …

Czytaj więcej.

Praca dr Edyty Bakowskiej-Waldmann wyróżniona w konkursie pod patronatem KPZK PAN na najlepszą pracę doktorską z zakresu gospodarowania przestrzenią

Z dumą informujemy, że praca dr Edyty Bąkowskiej-Waldmann "Partycypacyjne systemy informacji geograficznej (PPGIS) w procesach decyzyjnych w gospodarce przestrzennej", przygotowana pod kierunkiem prof. dr hab. Tomasza Kaczmarka, została wyróżniona w konkursie pod patronatem KPZK PAN na najlepszą pracę doktorską z zakresu gospodarowania przestrzenią. Autorce oraz promotorowi serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów! Do konkursu wpłynęło 12 prac, które zostały poddane …

Czytaj więcej.

---

Stryjakiewicz, T., Kołsut, B., Doszczeczko, B., Dyba, W., Kisiała, W., Kudłak, R., Wojtyra, B. (2021). Przegląd ekonomiczno-przestrzennych badań rynku samochodów osobowych.Przegląd Geograficzny vol. 93, iss. 2. https://doi.org/10.7163/PrzG.2021.2.1

Fagiewicz, K., Churski, P., Herodowicz, T., Kaczmarek, P., Lupa, P., Morawska-Jancelewicz, J., Mizgajski, A. (2021). Cocreation for Climate Change—Needs for Actions to Vitalize Drivers and Diminish Barriers. Weather, Climate, and Society, 13(3), 555-570. https://doi.org/10.1175/WCAS-D-20-0114.1

Radzimski, A., Dzięcielski, M. (2021). Exploring the relationship between bike-sharing and public transport in Poznań, Poland. Transportation research part A: policy and practice, 145, 189-202. http://doi.org/10.1016/j.ccs.2021.100371

Gospodarka przestrzenna na UAM nadal najlepsza w kraju!

Z przyjemnością informujemy, że kierunek gospodarka przestrzenna realizowany na naszym Wydziale  ponownie znalazł się na pierwszym miejscu w rankingu kierunków studiów  "Perspektyw". Serdecznie gratulujemy wszystkim pracownikom, gdyż jest to nasz wspólny sukces! Szczegółowe ranking znajdą Państwo TUTAJ

Czytaj więcej.

Szkoła Letnia #NaszKlimat2030

W dniach 6-7 maja oraz 10 czerwca 2021 roku odbyła Szkoła Letniej TeRRIFICA #NaszKlimat2030 Pierwszego dnia spotkania w ramach Dni Planisty: Środowisko-klimat-przestrzeń organizowanych przez Akademickie Koło Naukowe Gospodarki Przestrzennej. studenci oraz doktoranci z całej Polski mieli okazję zaprezentować swoje wystąpienia naukowe dotyczące klimatu, środowiska i przestrzeni. Spotkania odbyły się w czterech panelach, gdzie 22 uczestników zaprezentowało 19 wystąpień. Reprezentowali oni …

Czytaj więcej.

Cykl wykładów dla studentów WGSEiGP

Zapraszamy na cykl spotkań poświęconych polityce miejskiej i kształtowaniu przestrzeni miast oraz prezentujących potencjał wsi a także problemy rozwoju obszarów wiejskich. Swoimi doświadczeniami zgodzili się podzielić samorządowcy, naukowcy, działacze społeczni działający indywidualnie, pracujący w zespołach czy zrzeszeni w stowarzyszeniach. Spotkania poprowadzą osoby mające olbrzymi staż i duże doświadczenie w planowaniu i projektowaniu przestrzeni miejskich i wiejskich, wykorzystujące środki krajowe i …

Czytaj więcej.

Wykłady prof. Nicoli Belliniego i prof. Daniela A. Griffitha

W semestrze letnim gościnne wykłady (w formie zdalnej) przeprowadził na naszym Wydziale prof. Daniel A. Griffith z University of Texas at Dallas  i prof. Nicola Bellini ze Scuola Sant'Anna di Pisa. Prof. Griffith przeprowadził dwa kursy w wymiarze 30 godzin każdy: "Urban Economic Geography" oraz "Understanding Spatial Autocorrelation", natomiast prof. Bellini pt. „Tourism and local development: lessons from a time …

Czytaj więcej.

Eksperci Wydziału na zamówienie Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej opracowują założenia modelowe dla strategii ponadlokalnej

Na zamówienie Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej zespół w składzie prof. Paweł Churski, dr inż. Przemysław Ciesiółka, dr Bartłomiej Kołsut oraz dr hab. Łukasz Mikuła przygotowują materiał koncepcyjny dotyczący wybranych zagadnień planowania rozwoju na poziomie ponadlokalnym, a w szczególności modelu struktury funkcjonalno-przestrzennej właściwego dla strategii ponadlokalnej. Przygotowane opracowanie pomoże jednostkom samorządu terytorialnego w sposób praktyczny wypełnić wymogi wynikające z nowo …

Czytaj więcej.

Wspieramy opracowanie Planu Adaptacji do Zmian Klimatu Metropolii Poznań

Z przyjemnością informujemy, że Uniwersytet im. Adama Mickiewicza zawarł ze Stowarzyszeniem Metropolia Poznań porozumienie w celu nawiązania wielokierunkowej współpracy Stron dla realizacji badań naukowych dotyczących priorytetowych zagadnień związanych z planowaniem i realizacją polityki rozwoju obszaru gmin Stowarzyszenia Metropolia Poznań. Wyniki tych badań stanowić będą ogólnodostępny wkład Stron w monitorowanie rozwoju aglomeracji poznańskiej, możliwy do wykorzystania przez każdego zainteresowanego wskazaną tematyką. …

Czytaj więcej.

Czasoprzestrzenna analiza zmian lokalnego rynku pracy podregionu konińskiego w konsekwencji sprawiedliwej transformacji

W maju br. zakończone zostały prace nad Ekspertyzą pt. Czasoprzestrzenna analiza zmian lokalnego rynku pracy podregionu konińskiego w konsekwencji sprawiedliwej transformacji, której autorami byli pracownicy Zakładu Studiów Regionalnych i Lokalnych – prof. Paweł Churski, dr Robert Perdał oraz Martyna Burchardt. Opracowanie powstało na zlecenie Agencji Rozwoju Regionalnego Transformacja w Koninie i wynika z toczącego się w Polsce i podregionie konińskim …

Czytaj więcej.

Porozumienie o współpracy ze Stowarzyszeniem Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej

Współpraca Stowarzyszenia Aglomeracja Kalisko-Ostrowska z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu możliwa jest dzięki podpisanemu w dniu 26 kwietnia 2021 roku Porozumienia, które zostało zawarte w celu nawiązania wielokierunkowej współpracy tych Instytucji dla realizacji badań naukowych dotyczących  priorytetowych  zagadnień  związanych z planowaniem i realizacją polityki rozwoju obszaru gmin Stowarzyszenia Aglomeracja Kalisko-Ostrowska. Oficjalna inauguracja współpracy nastąpiła w dniu 25.05.2021 z udziałem m.in. Pani Rektor UAM, prof. Bogumiły …

Czytaj więcej.

Pracownicy i studenci Wydziału pomogą w opracowaniu Strategii rozwoju Chojnic do 2030 roku

Wydział Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UAM został zaangażowany w prace nad „Strategią rozwoju Chojnic do roku 2030”. Zespół pod kierunkiem dr Bartłomieja Kołsuta oraz dr inż. Przemysława Ciesiółki będzie wspierał urzędników z Urzędu Miejskiego w Chojnicach na podstawie podpisanej umowy. W projekcie uczestniczą nie tylko pracownicy Wydziału, lecz także studenci kierunku Zintegrowane Planowanie Rozwoju (ZPR) oraz członkowie Koła Naukowego …

Czytaj więcej.

Redakcja Czasopisma Geograficznego na naszym Wydziale

W dniu 26 marca 2021 r. Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Geograficznego jednomyślnie wybrał na stanowisko Redaktora Naczelnego Czasopisma Geograficznego naszego Kolegę dr. Cezarego Mądrego. W konsekwencji uzgodnień poczynionych między przewodniczącą Zarządu Głównego PTG prof. Urszulą Mygą-Piątek a dziekanem naszego Wydziału prof. Pawłem Churskim Redakcja Czasopisma Geograficznego będzie zlokalizowana na Wydziale Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UAM. Gratulujemy nowemu Redaktorowi Naczelnemu …

Czytaj więcej.

Quaestiones Geographicae 40(2)

W czerwcu ukazał się najnowszy tom czasopisma Quaestiones Geographicae 40(2) (seria Human Geography and Spatial Management). W zeszycie znajduje się wiele ciekawych artykułów o zróżnicowanej tematyce z różnych części świata: 1. Alexander Druzhinin, Andrey Mikhaylov, Anna Lialina, Coastal regions of Russia: Migration attractiveness and innovation performance. 2. Mateusz Długosz, Robert Szmytkie, Migratory outflow from Wrocław: Directions of population flows within …

Czytaj więcej.

Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna Nr 54 (2021)

Przedstawiamy Państwu kolejny numer czasopisma „Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna”, który został przygotowany w związku z jubileuszem 70. urodzin prof. UAM dr. hab. Romana Matykowskiego – geografa, który od lat 1970. związany jest z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i z poznańską geografią społeczno-ekonomiczną. Publikacja jest wyrazem wielkiego uznania dla dorobku naukowego i działalności badawczej Jubilata, który przyczynił się …

Czytaj więcej.

Czasopismo "Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna" indeksowane w EBSCO

Informujemy, że czasopismo wydawane przez nasz Wydział "Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna" jest już indeksowane w EBSCO. EBSCO jest wiodącym dostawcą baz danych badawczych, e-czasopism, prenumeraty czasopism, e-booków i usług wyszukiwania dla wszelkiego rodzaju bibliotek.

Czytaj więcej.

Staż naukowy Davida Huntingtona w Lipsku

Mgr David Huntington, doktorant WGSEiGP realizujący badania w ramach projektu „Re-City: Ożywianie kurczących się miast – innowacyjne ścieżki rozwoju i perspektywy poprawy jakości życia w kurczących się miastach w Europie” (projekt Horizon 2020), odbędzie w październiku i listopadzie 2021 staż naukowy w Helmholtz Centre for Environmental Research w Lipsku. Pod opieką dr Annegret Haase z Department for Urban and Environmental …

Czytaj więcej.

Wydział reprezentowany w Ministerialnym Zespole Roboczym do spraw reformy systemu planowania przestrzennego

W dniu 16 marca br. Minister Rozwoju, Pracy i Technologii powołał prof. dr hab. Pawła Churskiego, dziekana naszego Wydziału, do składu Ministerialnego Zespołu Roboczego do spraw reformy systemu planowania przestrzennego.

Czytaj więcej.

Przedstawiciel Wydziału w Radzie Nadzorującej Uczelniane Centrum Innowacji i Transferu Technologii

Dr hab. Michał Męczyński został wybrany na przedstawiciela Szkoły Nauk Społecznych w Radzie Nadzorującej Uczelniane Centrum Innowacji i Transferu Technologii. Serdecznie gratulujemy i życzymy owocnej pracy na nowej funkcji.

Czytaj więcej.