PL | EN

 I miejsce w ogólnokrajowym Rankingu Kierunków StudiówGospodarka Przestrzenna – studia I stopnia

Zasady naboru na seminaria licencjackie oraz przeprowadzania egzaminów licencjackich na kierunku gospodarka przestrzenna

Zasady naboru na seminaria inżynierskie oraz przeprowadzania egzaminów inżynierskich na kierunku gospodarka przestrzenna

Opiekunowie oraz wybrana problematyka prac licencjackich oraz inżynierskich na kierunku gospodarka przestrzenna w roku akademickim 2016/2017

Opiekunowie oraz wybrana problematyka prac inżynierskich na kierunku gospodarka przestrzenna w roku akademickim 2017/2018

Opiekunowie oraz wybrana problematyka prac licencjackich na kierunku gospodarka przestrzenna w roku akademickim 2017/2018

Zagadnienia na egzamin inżynierski

Zagadnienia na egzamin licencjacki

Gospodarka Przestrzenna – studia II stopnia

Zasady naboru na seminaria magisterskie oraz przeprowadzania egzaminów magisterskich na kierunku gospodarka przestrzenna:

 

Opiekunowie oraz wybrana problematyka prac magisterskich na kierunku gospodarka przestrzenna w roku akademickim 2016/2017

Lista promotorów prac magisterskich – studia stacjonarne – 4 semestry

Lista promotorów prac magisterskich – studia niestacjonarne – 4 semestry

Lista promotorów prac magisterskich – studia stacjonarne – 3 semestry

Lista promotorów prac magisterskich – studia niestacjonarne – 3 semestry

Zagadnienia na egzamin magisterski

 

Geografia

Opiekunowie oraz wybrana problematyka prac licencjackich na kierunku geografia w roku akademickim 2014/2015