PL | EN

Gospodarka Przestrzenna w ogólnokrajowych Rankingach Kierunków Studiów Perspektywy

I miejsce w 2017 r.

III miejsce w 2018 r. (I wśród uniwersytetów)

 


 kolejna akredytacja: 2023/2024

 Tematy prac dyplomowych realizowanych w Instytucie:


Gospodarka Przestrzenna – studia I stopnia

Wymogi merytoryczne dotyczące opracowania prac dyplomowych oraz zasady naboru do grup seminaryjnych

 

Opiekunowie oraz wybrana problematyka prac licencjackich oraz inżynierskich na kierunku gospodarka przestrzenna w roku akademickim 2016/2017

Opiekunowie oraz wybrana problematyka prac inżynierskich na kierunku gospodarka przestrzenna w roku akademickim 2017/2018

Opiekunowie oraz wybrana problematyka prac licencjackich na kierunku gospodarka przestrzenna w roku akademickim 2017/2018

Zagadnienia na egzamin inżynierski

Zagadnienia na egzamin licencjacki

Gospodarka Przestrzenna – studia II stopnia

Wymogi merytoryczne dotyczące opracowania prac dyplomowych oraz zasady naboru do grup seminaryjnych

 

Opiekunowie oraz wybrana problematyka prac magisterskich na kierunku gospodarka przestrzenna w roku akademickim 2016/2017

Lista promotorów prac magisterskich – studia stacjonarne – 4 semestry

Lista promotorów prac magisterskich – studia niestacjonarne – 4 semestry

Lista promotorów prac magisterskich – studia stacjonarne – 3 semestry

Lista promotorów prac magisterskich – studia niestacjonarne – 3 semestry

Zagadnienia na egzamin magisterski

 

Geografia

Opiekunowie oraz wybrana problematyka prac licencjackich na kierunku geografia w roku akademickim 2014/2015