PL | EN

 

 

 

 

 

dr hab. Anna Tobolska, prof. UAM

Kontakt

Pokój 147
tel. 61 829 61 65
juli@amu.edu.pl

Wykształcenie

1991 magister geografii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych, specjalność: geografia społeczno- ekonomiczna

2002 doktor w dziedzinie nauk o Ziemi, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych, Zakład Gospodarki Przestrzennej

2005 studia podyplomowe Organizacja i zarządzanie, Wydział Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Poznaniu

Pełnione funkcje

  • Prodziekan WNGiG ds. studiów niestacjonarnych oraz wdrażania KRK, w kadencji 2012-2016
  • z-ca dyrektora Instytutu Geografii Społeczno- Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej, w kadencji 2008-2012
  • członek Komisji rektorskiej ds. studiów niestacjonarnych, w kadencji 2012-16
  • przedstawiciel Wydziału w Centrum Instytut Wielkopolski, od 2008
  • członek Zespołu Problemowego KPZK PAN ds. Kształcenia i Rozwoju Kadr z zakresu Gospodarki Przestrzennej, od 2011
  • członek Rady Redakcyjnej serii wydawniczej z zakresu przedsiębiorczości, pt. „Przedsiębiorczość – Edukacja”, wydawanej przez Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie;
  • członek Rady Redakcyjnej Prac Komisji Geografii Przemysłu PTG;
  • członek Komisji Rektorskiej ds. oceny kierunkowych efektów kształcenia w obszarze nauk przyrodniczych i technicznych 2012
  • przewodnicząca Komisji rekrutacyjnej na studiach niestacjonarnych 2014/15/16.

Zainteresowania naukowe

Geografia społeczno- ekonomiczna

Publikacje i działalność konferencyjna

Tobolska Anna