PL | EN

 

 

 

 

 

Kontakt

Pokój 130
tel. 61 829 61 54
bako@amu.edu.pl

 

Wykształcenie

Magister geografii (specjalność geografia społeczno-ekonomiczna) – 1993 r.,
Temat pracy: Struktura przestrzenna sfery usług w gminie Nowy Tomyśl
promotor: prof. dr hab. Henryk Rogacki
Doktor nauk o Ziemi – 2002 r.,
Temat pracy: Rozwój społeczno-gospodarczy Nowego Tomyśla w okresie transformacji systemowej
promotor pracy – prof. dr hab. Teresa Czyż.

Zainteresowania naukowe

  • przekształcenia strukturalne i funkcjonalne małych miast;
  • rola małych miast w regionalnych systemach osadniczych;
  • nowe miasta w sieci osadniczej Polski;
  • funkcjonowanie miast sieci Cittaslow;
  • geografia miast;
  • geografia usług – rozwój usług i ich rola w rozwoju lokalnym i regionalnym;
  • rozwój regionalny Polski;
  • teoria regionu społeczno-ekonomicznego i metody regionalizacji;
  • zróżnicowanie poziomu i warunków życia.

Publikacje i działalność konferencyjna

Konecka-Szydłowska Barbara