PL | EN

 _F1A1561 

 

 

dr Bartłomiej Kołsut

Kontakt

Pokój 116
tel. 61 829 63 03
bartkol@amu.edu.pl
http://amu.academia.edu/Bart%C5%82omiejKo%C5%82sut
http://www.researchgate.net/profile/Bartlomiej_Kolsut

 

 

Wykształcenie

magister gospodarki przestrzennej

Pełnione funkcje

Członek Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia

Zainteresowania naukowe

współpraca międzygminna
koncepcja sieci w badaniach społecznych
teorie instytucjonalne w badaniach polityk publicznych
zarządzanie strategiczne na szczeblu lokalnym i regionalnym

Publikacje i działalność konferencyjna

Kołsut Bartłomiej