PL | EN

 

 

 

 

 

Kontakt

Pokój 146
tel. 61 829 61 72
cezary_madry@o2.pl

 

Wykształcenie

dr Nauk o Ziemi w zakresie geografii (2004),
mgr geografii (1999),
mgr etnologii (1998).

Pełnione funkcje

Pełnomocnik Dziekana do spraw kontaktów naukowych i dydaktycznych ze Wschodem.
Opiekun II r. GP, studia niestacjonarne (rok akademicki 2016/17).

Zainteresowania naukowe

Geografia społeczno-ekonomiczna; procesy społeczno-ekonomiczne na obszarze poradzieckim: przemiany demograficzne, etniczne, zróżnicowanie gospodarcze, bezpośrednie inwestycje zagraniczne, powiązania handlowe, parapaństwa; współpraca międzynarodowa jednostek administracji samorządowej w Polsce.

Publikacje i działalność konferencyjna

Mądry Cezary