PL | EN

Kontakt

Pokój 128
Telefon: 61 829 6149
adam.radzimski@amu.edu.pl
https://www.researchgate.net/profile/Adam_Radzimski

Wykształcenie

2012-2013: studia podyplomowe w zakresie wyceny nieruchomości, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
2006-2009: studia doktoranckie w zakresie geografii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
2002-2006: studia magisterskie w zakresie gospodarki przestrzennej,  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Znajomość języków obcych: angielski, niemiecki, włoski

Pełnione funkcje

Adiunkt w Zakładzie Ekonometrii Przestrzennej
Członek rady Programowej dla kierunku Geografia – geoanaliza społeczno-ekonomiczna,

Zainteresowania naukowe

geografia miast, polityka miejska, obszary słabe strukturalnie, miasta kurczące się,  reurbanizacja, mobilność, nierówności społeczno-przestrzenne

Radzimski Adam