PL | EN

 

 

 

dr Emilia Bogacka

 

Kontakt

Pokój 146
tel. 61 829 61 72
ebogacka@amu.edu.pl

 

 

Wykształcenie

magister gospodarki przestrzennej – 25.04.2008, temat pracy: Przestępczość w Poznaniu w aspekcie przestrzennym, promotor pracy – prof. zw. dr hab. Zbyszko Chojnicki
doktor nauk o Ziemi w zakresie geografii, specjalność: geografia społeczno-ekonomiczna – 26.06.2012, temat pracy: Struktura przestrzenna i czynniki przestępczości na obszarze nadgranicznym Polski z Niemcami, promotor pracy – prof. zw. dr hab. Zbyszko Chojnicki

Pełnione funkcje

Opiekun IV roku gospodarki przestrzennej inżynierskiej, studia stacjonarne

Koordynator ds. Staży w projekcie stażowym PO WER „KIERUNEK PRACA: wysokiej jakości program stażowy dla studentów kierunku praktycznego Gospodarka Przestrzenna UAM” nr POWR.03.01.00-00-S164/15

Członek Rady IGSEiGP

Zainteresowania naukowe

geografia przestępczości
geografia sportu

Publikacje i działalność konferencyjna

Bogacka Emilia