PL | EN

  

 

 

 

Kontakt

Pokój 148
tel. 61 829 61 73
mahen@amu.edu.pl

 

 

 

 

Wykształcenie

2002 r. doktor nauk o Ziemi w zakresie geografii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych, na podstawie pracy: „Zmiany przestrzenno – strukturalne w handlu zagranicznym Polski”, promotor – prof. dr hab. Henryk Rogacki

1994 r. magister geografii (specjalność geografia społeczno – ekonomiczna), Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych, na podstawie pracy: „Zmiany przestrzenne i strukturalne w przemyśle regionu Krotoszyna”, promotor – prof. dr hab. Henryk Rogacki

Pełnione funkcje

Członek Zespołu ds. Oceny Jakości Kształcenia WNGiG w latach 2012-2016

Członek Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej na kierunku geografia (G-DL) w 2016 r.

Opiekun II roku geografii (G-DL) w roku akademickim 2017/2018

Zainteresowania naukowe

  • zmiany przestrzenno – strukturalne w handlu zagranicznym Polski
  • struktura geograficzna i towarowa handlu zagranicznego Polski w ujęciu regionalnym i lokalnym (powiatowym)
  • czynniki kształtujące międzynarodową wymianę handlową
  • konkurencyjność eksportowa regionu
  • rola handlu zagranicznego w gospodarce kraju i regionu
  • procesy ludnościowe
  • struktura funkcjonalna miast

Publikacje i działalność konferencyjna

Maćkowiak Henryk