PL | EN

2016.08.02 (1.1)

dr inż. arch. Kamila Sikorska-Podyma

Kontakt

Pokój 122
tel. 61 829 61 46
kamsik2@amu.edu.pl

 

 

 

Wykształcenie

Doktor nauk technicznych (data uzyskania tytułu: 12.07.2016r.) w specjalności „bezpieczeństwo pożarowe obiektów zabytkowych”, Politechnika Poznańska, Wydział Architektury, temat pracy: „Bezpieczeństwo pożarowe zabytkowych obiektów użyteczności publicznejna wybranych przykładach miasta Poznania”;

Studia III stopnia – doktoranckie (stacjonarne) „Budownictwo a środowisko” – 10.2012.-06.2016., Politechnika Poznańska, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska;

Studia podyplomowe „Przygotowanie edukacyjne do nauczania przedmiotów ogólnych i techniczno – zawodowych” – 10.2013.-09.2014., Politechnika Poznańska, Wydział Inżynierii Zarządzania;

Magister inżynier architekt (data uzyskania tytułu: 09.07.2007r.) Politechnika Poznańska, Wydział Architektury, temat pracy: „Osiedle mieszkaniowe jednorodzinne oraz przedszkole w Kórniku”;

Studia magisterskie (stacjonarne, jednolite) – 10.2002.-07.2007., Politechnika Poznańska, Wydział Architektury,kierunek: Architektura i Urbanistyka;

Zainteresowania naukowe

Historia architektury i urbanistyki;

Wpływ kompozycji przestrzennej (urbanistycznej) na strukturę przestrzenną miast oraz poziom życia mieszkańców;

Zrównoważony rozwój miast w sferze przestrzennej;

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne;
Rewitalizacja zdegradowanych obszarów oraz zespołów architektoniczno– urbanistycznych;
Bezpieczeństwo pożarowe w skali miasta, zespołuarchitektoniczno– urbanistycznego oraz poszczególnych obiektów budowlanych (w szczególności zabytkowych);

Architektura drewniana;

Architektura późnego średniowiecza (gotyk);

Grafika;

Publikacje i działalność konferencyjna

Sikorksa-Podyma Kamila