PL | EN

Wilk_IGSEGP_zdjecie

 

 

 

 dr Justyna Wilk

Kontakt

Pokój 124
tel. 61 829 61 47
jwilk@amu.edu.pl
https://www.researchgate.net/profile/Justyna_Wilk

 

Wykształcenie

doktor nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wydział Gospodarki Regionalnej i Turystyki w Jeleniej Górze, 2010
Temat pracy: Problemy segmentacji rynku z wykorzystaniem metod klasyfikacji i danych symbolicznych, prowadzący: prof. dr hab. Marek Walesiak

magister ekonomii, Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, Wydział Gospodarki Regionalnej i Turystyki w Jeleniej Górze, 2003 Temat pracy: Strategiczne zarządzanie potencjałem społecznym jako czynnik generujący transformację instytucji w organizację uczącą się na przykładzie Hutmen S.A., promotor: dr Mieczysław Morawski

Pełnione funkcje

2016 – 2019 Członek Komisji Rewizyjnej European Regional Science Association (ERSA) – Sekcja Polska

2016 – 2020 Pełnomocnik Dziekana WNGiG UAM ds. praktyk zawodowych studentów studiów niestacjonarnych na kierunku Gospodarka przestrzenna

Zainteresowania naukowe

Zagadnienia

 • Społeczno-gospodarcza sytuacja regionów europejskich
 • Proces zrównoważonego rozwoju i poziom życia
 • Proces demograficznego starzenia się ludności
 • Problematyka rozwoju lokalnego i regionalnego
 • Ubóstwo i wykluczenie społeczne; spójność społeczna, gospodarcza i terytorialna
 • Rynek pracy i mobilność siły roboczej, funkcjonowanie i rola obszarów metropolitalnych
 • Atrakcyjność turystyczna i konkurencyjność jednostek terytorialnych
 • Wykorzystanie metodologii analizy danych symbolicznych i jakościowych w badaniach przestrzenno-ekonomicznych

 

Metodyka

 • Wielowymiarowa analiza statystyczna
 • Analiza danych symbolicznych
 • Ekonometria i statystyka przestrzenna

 

Problemy metodologiczne

 • Klasyfikacja i analiza danych
 • Dane jakościowe i symboliczne
 • Struktura i zależności przestrzenne
 • Kategoryzacja, regionalizacja i delimitacja
 • Modifiable areal unit problem
 • Pomiar odległości ekonomicznej

Publikacje i działalność konferencyjna

Wilk Justyna