PL | EN

foto-dziecielski

 

 

 

Kontakt

Pokój L105
tel. 61 829 63 38
michal.dziecielski@amu.edu.pl
https://www.researchgate.net/profile/Michal_Dziecielski

 

 

 

Wykształcenie

2016 – doktor nauk fizycznych, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Fizyki
2011 – magister fizyki – specjalność Informatyka stosowana, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w
Poznaniu, Wydział Fizyki

Pełnione funkcje

Członkostwo w Stowarzyszeniu Gospodarka Przestrzenna.
Członkostwo w samorządzie doktorantów Wydziału Fizyki UAM w roku akademickim: 2013/2014,
2014/2015, 2015/2016.
Członkostwo w Molecular Simulations Group UAM.

Zainteresowania naukowe

Modelowanie ekonometryczne, symulacje komputerowe, fizyka społeczna, modelowanie układów złożonych, fizyka polimerów, atraktory grawitacyjne, informatyka.

Publikacje i działalność konferencyjna

Dzięcielski Michal