PL | EN

foto-dziecielski

 

 

 

Kontakt

Pokój 127
tel. 61 829 63 38
michal.dziecielski@amu.edu.pl
https://www.researchgate.net/profile/Michal_Dziecielski

 

 

 

Wykształcenie

2016 – doktor nauk fizycznych, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Fizyki.
2011 – magister fizyki – specjalność Informatyka stosowana, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w
Poznaniu, Wydział Fizyki.

Pełnione funkcje

Opiekun kierunku: Gospodarka Przestrzenna – studia stacjonarne II stopnia, rocznik 2018/19.
Członkostwo w ERSA (The European Regional Science Association Polish Section).
Członkostwo w Stowarzyszeniu Gospodarka Przestrzenna.
Członkostwo w Molecular Simulations Group UAM.

Zainteresowania naukowe

Modelowanie ekonometryczne, modelowanie transportu, symulacje komputerowe, fizyka społeczna, modelowanie układów złożonych, fizyka polimerów, atraktory grawitacyjne, programowanie.

Publikacje i działalność konferencyjna

Dzięcielski Michal