PL | EN

 _F1A1448 

 

 

 dr hab. Robert Kudłak, prof. UAM

 

Kontakt

Pokój 116
tel. 61 829 63 03
rkudlak@amu.edu.pl

 

 

Wykształcenie

Tytuł magistra gospodarki przestrzennej  – 2004 rok, UAM Poznań, promotor pracy – prof. dr hab. Tadeusz Stryjakiewicz

Tytuł magistra stosunków międzynarodowych – 2008 rok, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, promotor pracy – prof. dr hab. Wanda Gaczek

Stopień doktora nauk o ziemi – 2008 rok, UAM Poznań, „Realizacja koncepcji zrównoważonego rozwoju poprzez systemy zarządzania środowiskowego w przedsiębiorstwach w Polsce”, promotor pracy – prof. dr hab. Tadeusz Stryjakiewicz.

Stopień naukowy doktora habilitowanego nauk społecznych w zakresie dyscypliny – nauki o zarządzaniu i jakości – 2019 rok

Pełnione funkcje

Członek Rady Redakcyjnej czasopism: Long Range Planning oraz Economic and Environmental Studiem.

W latach 2010-2014 post doc na Vienna University of Economics and Business, Wiedeń, Austria

Zainteresowania naukowe

  • Społeczna Odpowiedzialność Biznesu (CSR),
  • Społeczne i środowiskowe konsekwencje działalności przedsiębiorstw,
  • Instytucjonalne uwarunkowania CSR,
  • Teorie instytucjonalne
  • Rewitalizacja miast

Publikacje i działalność konferencyjna

Kudłak Robert