PL | EN

 _F1A1230 

 

 

dr Emilia Jaroszewska

 

Kontakt

Pokój 151
tel. 61 829 63 08
emiliagp@amu.edu.pl
www.shrinkage.amu.edu.pl

 

 

Wykształcenie

2018 r. – doktor nauk o ziemi w zakresie geografii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, tytuł rozprawy doktorskiej: „Kurczenie się (shrinkage) starych miast przemysłowych i przeciwdziałanie jego negatywnym skutkom”, promotor – prof. dr hab. Tadeusz Stryjakiewicz

2007 r. – studia podyplomowe na kierunku urbanistyka i gospodarka przestrzenna, Politechnika Warszawska, tytuł pracy dyplomowej: Rewaloryzacja i przestrzenna integracja terenów o walorach turystycznych w rejonie doliny Warty w Poznaniu, promotor pracy – prof. dr hab. inż. arch. Jan Maciej Chmielewski

2006 r. – magister gospodarki przestrzennej, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, tytuł pracy magisterskiej: „Lokalizacja obiektów biurowych w Poznaniu po 1990 roku”, promotor pracy – prof. dr hab. Tadeusz Stryjakiewicz

Zainteresowania naukowe

miasta kurczące się (shrinking cities)
strategie odnowy starych miast przemysłowych
demograficzny rozwój miast
nowe czynniki lokalizacji działalności gospodarczej

Publikacje i działalność konferencyjna

Jaroszewska Emilia