PL | EN

 

 

 

dr hab. Jan Hauke, prof UAM

 

Kontakt

Pokój 131
tel. 61 829 61 55
jhauke@amu.edu.pl
http://www.researchgate.net/profile/Jan_Hauke

 

Wykształcenie

1976 – magister nauk matematycznych – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, studia z wyróżnieniem (praca: Wielozmienna analiza wariancji ważona,  promotor: prof. dr hab. T. Caliński).

1984 – doktor nauk matematycznych – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (praca doktorska: Rozkłady form kwadratowych, promotor: prof. dr hab. R. Kala).

2014 – doktor habilitowany nauk matematycznych – Uniwersytet im. Pawła Szafaryka w Koszycach (Słowacja), (praca habiltacyjna: Partial orderings and preorderings on the sets
of matrices).

Pełnione funkcje

W latach2011-2012 zastępca dyrektora IGS-E i GP

Zainteresowania naukowe

Moje badania naukowe koncentrują się głównie na dwóch polach:
– w zakresie matematyki – zajmuję się własnościami porządków macierzowych i innych nierówności związanych z macierzami oraz ich zastosowaniami w statystyce matematycznej,
– w zakresie geografii społeczno- ekonomicznej i badań regionalnych – zajmuję się zróżnicowaniem przestrzennym rozwoju społeczno-ekonomicznego.
Jestem współautorem ponad 60 artykułów naukowych, z których ponad 30 ukazało się w czasopismach o zasięgu międzynarodowym. 15 z tych prac ukazało się w czasopismach znajdujących się na liście filadelfijskiej. 20 prac zostało zrecenzowanych  zarówno w Mathematical Review jak i w Zentralblatt MATH.

Publikacje i działalność konferencyjna

Hauke Jan