PL | EN

 _F1A1495 

 

dr Jędrzej Gadziński

 

Kontakt

Pokój 149
tel. 61 829 63 46
jedgad@amu.edu.pl
https://amu.academia.edu/JedrzejGadzinski
https://www.researchgate.net/profile/Jedrzej_Gadzinski

 

 

Wykształcenie

2009-2013 Studia doktoranckie w zakresie Geografii
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Uzyskany stopień – doktor nauk o Ziemi w zakresie geografii
Praca doktorska – Funkcjonowanie lokalnego systemu transportowego na tle współczesnych procesów urbanizacyjnych w aglomeracji poznańskiej (obroniona 15.05.2013 r. z wyróżnieniem)

2006-2011 Geografia – Kształtowanie Środowiska Przyrodniczego
Studia magisterskie na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Uzyskany tytuł: magister geografii
Praca magisterska: Identyfikacja negatywnych oddziaływań transportu drogowego na środowisko przyrodnicze aglomeracji poznańskiej
Promotor: Prof. UAM dr hab. Andrzej Macias

2004-2009 Gospodarka Przestrzenna – Rozwój Regionalny
Studia magisterskie na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Uzyskany tytuł: magister gospodarki przestrzennej
Praca magisterska: Dostępność przestrzeni miejskiej Poznania określona na podstawie dojazdów komunikacją publiczną
Promotor: prof. zw. dr hab. Tadeusz Stryjakiewicz

2000-2004 VIII Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (klasa o profilu matematyczno-fizycznym)

Zainteresowania naukowe

– transport miejski i regionalny – jego organizacja, dostępność i koncepcje rozwoju,
– wpływ działalności transportowej na środowisko przyrodnicze,
– procesy urbanizacyjne w polskich miastach,
– zachowania migracyjne mieszkańców dużych aglomeracji miejskich,
– sytuacja społeczno-ekonomiczna krajów ubogich i rozwijających się.

Publikacje i działalność konferencyjna

Gadziński Jędrzej