PL | EN

 

 

 

dr Katarzyna Kulczyńska

Kontakt

Pokój 143
tel. 61 829 61 70
katakul@amu.edu.pl

 

 

Wykształcenie

1992-1997 – studia magisterskie na kierunku geografia ze specjalnością geografia społeczno-ekonomiczna na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; praca magisterska pt. „Zróżnicowanie przestrzenne przestępczości w województwie pilskim w latach 1992-1995” napisana pod kierunkiem prof. dra hab. Henryka Rogackiego

1997-2002 – studia doktoranckie na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; praca doktorska pt. „Zmiany przestrzenne i strukturalne przemysłu na obszarach wiejskich w województwie wielkopolskim” napisana pod kierunkiem prof. dra hab. Henryka Rogackiego

2004-2005 – studia podyplomowe w zakresie „Urbanistyka i planowanie przestrzenne” na Wydziale Architektury Politechniki Wrocławskiej

 

Zainteresowania naukowe

przemiany społeczno-gospodarcze w podzielonych miastach polsko-niemieckiego i polsko-czeskiego obszaru przygranicznego
handel detaliczny w miastach granicznych
kształtowanie się systemów usługowych w miastach podzielonych
zachowania konsumentów w obszarach przygranicznych
przekształcenia strukturalne i funkcjonalne miast granicznych
geografia kultury
geografia wyborcza

Publikacje i działalność konferencyjna

Kulczyńska Katarzyna