PL | EN

 _F1A1460 

 

mgr Krzysztof Andrzej Rosenkiewicz

Kontakt

Pokój 122
tel. 61 829 61 46
KRos@amu.edu.Pl
www.eKRos.Pl
https://confashion.academia.edu/KrzysztofRosenkiewicz
https://www.researchgate.net/profile/Krzysztof_Andrzej_Rosenkiewicz

 

 

 

Wykształcenie

Mgr gospodarki przestrzennej

Pełnione funkcje

Doktorant

Zainteresowania naukowe

Gospodarka i planowanie przestrzenne – wartości, praktyki, uwarunkowania kulturowe; rozwój lokalny

Publikacje i działalność konferencyjna

Rosenkiewicz Krzysztof