PL | EN

dr hab. Krzysztof Stachowiak, prof. UAM

Kontakt

Pokój 114
tel. 61 829 61 39
krst@amu.edu.pl
https://amu.academia.edu/KrzysztofStachowiak
https://www.researchgate.net/profile/Krzysztof_Stachowiak
https://www.facebook.com/GronoUAM

Wykształcenie

Stopień doktora habilitowanego nauk o Ziemi w zakresie geografii – 2018 rok, UAM Poznań, Gospodarka kreatywna i mechanizmy jej funkcjonowania. Perspektywa geograficzno-ekonomiczna
Stopień doktora nauk o ziemi – 2006 rok, UAM Poznań, Instytucjonalne uwarunkowania bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Polsce, promotor pracy – prof. dr hab. Zbyszko Chojnicki
Tytuł magistra geografii (specjalność: geografia społeczno-ekonomiczna) – 2001 rok, UAM Poznań, Struktura przestrzenna bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Polsce i jej zmiany, promotor pracy – prof. dr hab. Zbyszko Chojnicki

Pełnione funkcje

Członek Uniwersyteckiej Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów II instancji
Członek Komisji ds. Programów Europejskich na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM
Członek Komisji ds. Informatyzacji na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM
Członek Rady Instytutu Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej w kadencji 2012-2016

Zainteresowania naukowe

geografia ekonomiczna;
gospodarka przestrzenna;
globalizacja działalności gospodarczej, relacje między globalnością a lokalnością;
gospodarka kreatywna (rola kultury i branż kreatywnych w rozwoju gospodarczym)
miasta kreatywne;
ekonomiczne i przestrzenne mechanizmy działania branż kreatywnych (w szczególności branży filmowej);
gospodarka oparta na wiedzy (innowacyjne regiony, klastry);
modelowanie i wizualizacja danych geograficznych (geograficzne systemy informacyjne).

Publikacje i działalność konferencyjna

Stachowiak Krzysztof