PL | EN

 _F1A1384 

 

 

Kontakt

Pokój 141
tel. 61 8296163
marten@amu.edu.pl

 

 

 

 

Wykształcenie

Magister geografii, specjalność geografia społeczno-ekonomiczna – 1997 r., UAM Poznań, Temat pracy: Lasy Polski – rozmieszczenie i struktura własnościowa w latach 1990-1995, promotor pracy: prof. dr hab. Benicjusz Głębocki.

Doktor nauk o Ziemi – 2002 r., UAM Poznań, Temat pracy: Funkcje produkcyjne lasów województwa wielkopolskiego, promotor pracy: prof. dr hab. Benicjusz Głębocki.

Pełnione funkcje

Adiunkt w Zakładzie Gospodarki Żywnościowej i Wsi.
Pełnomocnik Dziekana ds. praktyk zawodowych na kierunku Gospodarka Przestrzenna w latach 2009-2011.
Opiekun roku Gospodarki Przestrzennej specjalność „Rozwój i rewitalizacja miast i obszarów wiejskich” w Słubicach – do 2010 r.
Opiekun roku 
Gospodarki Przestrzennej (studia stacjonarne, licencjat), nabór 2015 r.

Zainteresowania naukowe

Geografia leśnictwa
Geografia rolnictwa
Zalesienia gruntów rolnych
Wyłączenia gruntów leśnych na cele nieleśne

Publikacje i działalność konferencyjna

Polna Małgorzata