PL | EN

Kontakt

a.nowak@amu.edu.pl

Wykształcenie

2016 – magister gospodarki przestrzennej, specjalność: planowanie przestrzenne, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM, promotor: prof. UAM dr hab. Paweł Churski
Temat pracy: Wpływ środków unijnych z PO Infrastruktura i Środowisko na zróżnicowanie rozwoju społeczno-gospodarczego w układzie podregionów w Polsce w latach 2007-2013

Zainteresowania naukowe

  • rola miejskich obszarów funkcjonalnych w rozwoju regionalnym
  • zróżnicowanie poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego
  • fundusze unijne i ich wpływ na rozwój społeczno-gospodarczy

Publikacje i działalność konferencyjna

Nowak Adam