PL | EN

_F1A1573

 

 

mgr Edyta Bąkowska-Waldmann

 

Kontakt

edyta.bakowska@amu.edu.pl

profil ResearchGate

 

 

Wykształcenie

2014: studia podyplomowe: Przemysły kultury w polityce rozwoju miast i regionów, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu

2011 – 2013: studia magisterskie na kierunku gospodarka przestrzenna, specjalność planowanie przestrzenne, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu
Praca magisterska pt. „Marketing terytorialny jako koncepcja zarządzania jednostką terytorialną i realizacja strategii marketingowej na przykładzie miasta Poznania”, promotor: dr Michał Męczyński

2012:   stypendium w  ramach program Erasmus, Geography, University of Portsmouth

2008 – 2011:  studia licencjackie na kierunku gospodarka przestrzenna, specjalność planowanie przestrzenne, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu

Pełnione funkcje

Sekretarz Centrum Badań Metropolitalnych UAM
Sekretarz redakcji Biblioteki Aglomeracji Poznańskiej

Zainteresowania naukowe

Kształtowanie przestrzeni publicznych, edukacja przestrzenna, planowanie partycypacyjne, PGIS, rewitalizacja, planowanie przestrzenne, zintegrowane zarządzanie w obszarach metropolitalnych.

Publikacje i działalność konferencyjna

Bąkowska Edyta