PL | EN

 _F1A1819 

 

 

 

 

Kontakt

Pokój 140
tel. 61 829 61 68
hefi@amu.edu.pl

 

 

Wykształcenie

wyższe – mgr w zakresie geografii fizycznej kompleksowej

Pełnione funkcje

sekretarz Komisji Rekrutacyjnych na kierunki: Gospodarka Przestrzenna I i II-go stopnia, Geografia I i II-go stopnia

autorka i organizatorka 9-ciu wystaw fotograficznych z zakresu Geografii regionalnej świata (w tym o Himalajach, Patagonii, Namibii i RPA, Islandii , Tian Shan) na WNGiG UAM

Zainteresowania naukowe

Geografia regionalna świata w tym Geografia społeczno-ekonomiczna, Geografia rolnictwa, Geografia turyzmu, Geoturystyka

Publikacje i działalność konferencyjna

Jefimowicz Hanka