PL | EN

 _F1A1517 

 

 

Kontakt

Pokój P20
tel. 61 829 63 41
bwojtyra@amu.edu.pl
https://www.researchgate.net/profile/Bartosz_Wojtyra

 

 

 

 

Wykształcenie

inżynier – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Melioracji i Inżynierii Środowiska, kierunek gospodarka przestrzenna;
magister – Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych, kierunek gospodarka przestrzenna, specjalność: planowanie przestrzenne;

Pełnione funkcje

doktorant

Zainteresowania naukowe

wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich,
polityka przestrzenna na obszarach wiejskich,
rozwój regionalny,

Publikacje i działalność konferencyjna

Wojtyra Bartosz