PL | EN

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt

Pokój L104
tel. 61 829 63 37
macglo@amu.edu.pl

Wykształcenie

2018 – magister inżynier gospodarki przestrzennej Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych

Zainteresowania naukowe

Zagadnienia geografii behawioralnej, socjologii miasta oraz psychologii środowiskowej, w tym szczególnie:

  • teoria miejsca,
  • typy aktywności człowieka w mieście oraz obszary życia pozadomowego mieszkańców,
  • relacje człowiek – środowisko.

 

Zagadnienia urbanistyki współczesnej, w szczególności planowanie i projektowanie przestrzeni publicznych.

Zagadnienia gospodarki przestrzennej, geografii społeczno-ekonomicznej, w tym szczególnie:

  • procesy rewitalizacji i gentryfikacji miast,
  • planowanie przestrzenne,

 

Publikacje i działalność konferencyjna

Maciej Główczyński