PL | EN

Kontakt

Pokój L 104
tel. 61 829 63 37
michal.micek@amu.edu.pl

Wykształcenie

Magister gospodarki przestrzennej (specjalność planowanie przestrzenne) – 2015 r., Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych, temat pracy: „Studium krajobrazowe obszaru Uzdrowiska Inowrocław w rejonie ulic: Macieja Wierzbińskiego, Rąbińskiej, Warsztatowej i Batkowskiej”, promotor:  dr hab. inż. Sylwia Staszewska

Inżynier gospodarki przestrzennej – 2013 r., Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych, temat pracy: „Koncepcja zagospodarowania przestrzennego obszaru Uzdrowiska Inowrocław w rejonie ulic: Macieja Wierzbińskiego, Rąbińskiej, Warsztatowej i Batkowskiej”, promotor:  dr inż. Sylwia Staszewska

Licencjat gospodarki przestrzennej – 2012 r., Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych

Zainteresowania naukowe

Ochrona i kształtowanie krajobrazu w planowaniu przestrzennym, przekształcenia krajobrazów wiejskich i podmiejskich, kształtowanie terenów zieleni, odnowa obszarów wiejskich, rewitalizacja przestrzeni publicznych.

Publikacje i działalność konferencyjna

Micek Michał