PL | EN

 

 

 

 

 

Kontakt

Pokój 104
tel. 61 829 63 25
rafale@amu.edu.pl

Wykształcenie

1995 tytuł zawodowy magistra kulturoznawstwa, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Społecznych. Praca magisterska: „Wybrane problemy outsiderstwa w kulturze” (promotor: prof. dr hab. Anna Zeidler-Janiszewska)

2012 ukończenie Podyplomowych Studiów Edytorstwa, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej. Praca z zakresu kultury języka polskiego: „Wyrazy modne, nadużywane i natręctwa językowe w miesięczniku >>Wiadomości Wędkarskie<<” (pod kierunkiem prof. dr hab. Anny Piotrowicz).

Pełnione funkcje

Technical Editor czasopisma Quaestiones Geographicae

Zainteresowania naukowe

Humanistyka, subkultury młodzieżowe w Polsce.

Publikacje i działalność konferencyjna

Lemański Rafał