PL | EN

 _F1A1442 

 

dr Tomasz Sowada

Kontakt

Pokój P20
tel. 61 829 61 59
tomasz.sowada@amu.edu.pl
https://www.researchgate.net/profile/Tomasz_Sowada
https://amu.academia.edu/TomaszSowada

 

 

 

Wykształcenie

28.06.2018 – Nadanie stopnia naukowego doktora na podstawie pracy „Rola ruchów miejskich w procesie partycypacji społecznej w funkcjonowaniu wybranych polskich miast” (promotor prof. UAM dr hab. Jacek Kotus)

2013-2014 – Studia podyplomowe Przemysły kultury w polityce rozwoju miast i regionów na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

2012-2014 – Gospodarka Przestrzenna – Rewitalizacja miast i obszarów zdegradowanych
Studia magisterskie na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Praca magisterska – Rola stowarzyszeń lokalnych w procesie partycypacji społecznej na przykładzie Poznania
Promotor prof. UAM dr hab. Jacek Kotus

2009-2012 – Gospodarka Przestrzenna
Studia licencjackie na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Zainteresowania naukowe

– partycypacja społeczna w zarządzaniu miastem i planowaniu przestrzennym
– ruchy miejskie
– planowanie strategiczne

Publikacje i działalność konferencyjna

Sowada Tomasz