PL | EN

Kontakt

Pokój L 104
tel. 61 829 63 37
wojciech.wachowiak@amu.edu.pl

 

Wykształcenie

Od 2016: doktorant w Instytucie Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej
2013 – 2016: studia magisterskie na kierunku gospodarka przestrzenna, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, specjalność: rewitalizacja miast i obszarów zdegradowanych
Praca magisterska pt. „Integracja podsystemów transportowych aglomeracji poznańskiej w oparciu o węzły przesiadkowe przy dworcach miejskich”, promotor: dr Łukasz Mikuła
2010 – 2013: studia licencjackie na kierunku gospodarka przestrzenna, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Zainteresowania naukowe

Rozwój i rewitalizacja miast oraz obszarów wiejskich, rozwój oraz integracja transportu publicznego w obszarach metropolitalnych, zintegrowane planowanie rozwoju w obszarach metropolitalnych.

Publikacje i działalność konferencyjna

Wojciech Wachowiak