PL | EN

 _F1A1666 

 

 

dr Michał Męczyński

Kontakt

Pokój 110
tel. 61 829 61 36
micmec@amu.edu.pl

 

 

 

Wykształcenie

Tytuł magistra gospodarki przestrzennej – 2002 rok, UAM Poznań, Powiązania gospodarcze pomiędzy Polską i Wielką Brytanią od 1990 r. – promotor pracy – prof. UAM dr hab. Tadeusz Stryjakiewicz
Tytuł doktora nauk o Ziemi – 2006 rok, UAM Poznań, Przestrzenne zróżnicowanie i dyfuzja technologii informacyjno-komunikacyjnych, promotor pracy – prof. dr hab. Tadeusz Stryjakiewicz

Pełnione funkcje

Członek Rady Wydziału Nauk Geograficznych – przedstawiciel adiunktów, Członek i przedstawiciel Regional Studies Association w IGSEiGP, Pełnomocnik IGSEiGP ds. Współpracy z Jednostkami Naukowymi w Niemczech

Zainteresowania naukowe

Czynniki rozwoju sektora kreatywnego, czynniki rozwoju innowacyjności gospodarki, geografia czasu, uwarunkowania procesów rewitalizacyjnych w miastach

Publikacje i działalność konferencyjna

Męczyński Michał