PL | EN

 _F1A1511 

 

URLOP NAUKOWY (18.09.2017 – 28.02.2018)

Kontakt

Pokój 113
tel. 61 829 61 38
pamo@amu.edu.pl

 

 

 

 

Wykształcenie

doktor nauk o Ziemi w zakresie geografii
mgr prawa

Pełnione funkcje

Zastępca Dyrektora Instytutu Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej

Zainteresowania naukowe

– finanse publiczne,
– decentralizacja finansów publicznych i jej zakres,
– prawne uwarunkowania gospodarki przestrzennej,
– ekonomiczne i finansowe aspekty planowania przestrzennego,
– geografia sportu.

Publikacje i działalność konferencyjna

Motek Paweł