PL | EN

_F1A1520

prof. dr hab. Tadeusz Stryjakiewicz

Kontakt

Pokój 150
tel. 61 829 61 66
tadek@amu.edu.pl

Curriculum Vitae

ResearchGate
ACADEMIA.edu

 

Wykształcenie

Tytuł magistra geografii, specjalność: geografia ekonomiczna: 1977 rok, UAM Poznań
Tytuł doktora w zakresie nauk o Ziemi, specjalność: geografia społeczno-ekonomiczna: 1986 rok, UAM Poznań, praca doktorska pt. „Czynniki lokalizacji i funkcjonowania przemysłu rolno-spożywczego oraz jego struktura przestrzenna w regionie poznańskim” napisana pod kierunkiem prof. Z. Chojnickiego
Habilitacja, specjalność: geografia społeczno-ekonomiczna: 2000 rok, UAM Poznań, rozprawa pt. „Adaptacja przestrzenna przemysłu w Polsce w warunkach transformacji”
Uzyskanie tytułu profesora: 2006 r.

Pełnione funkcje

Kierownik Zakładu Polityki Regionalnej i Integracji Europejskiej
Członek Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów
Członek Komitetu Nauk Geograficznych PAN
Członek Rady Naukowej Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN w Warszawie
Przewodniczący Rady Naukowej Centrum „Instytut Wielkopolski”
Członek Komisji Rektorskich do spraw Strategii Rozwoju Uczelni
Członek Rady Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM
Redaktor czasopisma „Quaestiones Geographicae”, Seria Human Geography and Spatial Management
Członek Prezydium Polsko-Niemieckiej Komisji Podręcznikowej
Przewodniczący Grupy Sterującej Ewaluacją Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Kierownik Zespołu Ekspertów ds. Aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Wielkopolskiego do 2020 roku, Zarząd Województwa Wielkopolskiego
Członek Wielkopolskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej, Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

Zainteresowania naukowe

organizacja przestrzenna działalności gospodarczej i jej zmiany
proces globalizacji i jego wpływ na rozwój regionalny i lokalny
innowacyjność gospodarki, jej uwarunkowania i przestrzenne zróżnicowanie
polityka regionalna a wyzwania gospodarki opartej na wiedzy
współpraca regionalna w polsko-niemieckim obszarze przygranicznym
rozwój sektora kreatywnego w regionach metropolitalnych Europy
„kurczące się” miasta (shrinking cities) i strategie ich regeneracji
strategie rozwoju miasta Poznania i województwa wielkopolskiego
rola innowacji społecznych w rozwoju obszarów peryferyjnych (projekt RurAction, Horyzont 2020 ITN)
wymiar przestrzenny (r)ewolucji na rynku samochodowym w Polsce (projekt NCN)

Publikacje i działalność konferencyjna

Stryjakiewicz Tadeusz