PL | EN

Kontakt

Pokój 113
tel. 61 829 61 38

Profesor wizytujący Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej

Profesor geografii ekonomicznej na Vrije Universiteit Amsterdam (Profil na stronie Uniwersytetu)

Warsztaty z Profesorem Nijkampem w terminie 11-16 września 2017 r. – I Komunikat

 

Informacje o zajęciach dla doktorantów i studentów: