PL | EN

 

 

Kontakt

Pokój 113
tel. 61 829 61 38
rogbiv@amu.edu.pl

 

 

 

Profesor wizytujący Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej

Profesor geografii ekonomicznej w Norvegian School of Economics BERGEN (Profil na stronie Uniwersytetu)

Informacje o zajęciach dla doktorantów i studentów:

Analizy społeczno-ekonomiczne danych geograficznych z wykorzystaniem R (kurs dla początkujących) 

Analizy społeczno-ekonomiczne danych geograficznych z wykorzystaniem R (kurs dla średnio zaawansowanych)

Zapisy na zajęcia w sekretariacie IGSEiGP.