PL | EN

 _F1A1503 

 

dr inż. Przemysław Ciesiółka

 

Kontakt

Pokój 149
tel. 61 829 63 46
przemko@amu.edu.pl
https://www.researchgate.net/profile/Przemyslaw_Ciesiolka?ev=hdr_xprf
https://amu.academia.edu/Przemys%C5%82awCiesi%C3%B3%C5%82ka

 

 

Wykształcenie

Doktor nauk o Ziemi w zakresie geografii, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu (2012)
Magister inżynier gospodarki przestrzennej, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu (2008, 2013)

Pełnione funkcje

Pełnione funkcje:
członek Zakładu Polityki Regionalnej i Integracji Europejskiej
opiekun Akademickiego Koła Naukowego Gospodarki Przestrzennej
opiekun studentów I roku gospodarki przestrzennej niestacjonarnej

Zainteresowania naukowe

Rewitalizacja obszarów zdegradowanych, Planowanie strategiczne, Planowanie przestrzenne, Projektowanie urbanistyczne, Finansowanie inwestycji z funduszy Unii Europejskiej

Publikacje i działalność konferencyjna

Ciesiółka Przemysław