PL | EN

 _F1A1548 

 

 

dr Radosław Bul

 

Kontakt

Pokój 118
tel. 61 829 61 41
bul@amu.edu.pl

 

 

Wykształcenie

2009-2013 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Studia doktoranckie na kierunku: Geografia
Temat rozprawy doktorskiej: „Migracje wahadłowe mieszkańców aglomeracji poznańskiej w okresie intensywnej suburbanizacji”, Promotor: Prof. dr hab. Tomasz Kaczmarek
Doktor nauk o Ziemi w zakresie geografii
2009-2010 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Podyplomowe Studia Administracji
Temat pracy dyplomowej: „Sytuacja prawna jednostek pomocniczych na przykładzie miasta Poznania”, Promotor: Prof. dr hab. Krystyna Wojtczak
2004-2009 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Studia magisterskie na kierunku Geografia, specjalność Geografia Społeczno-Ekonomiczna
Temat pracy magisterskiej: „Imigracja polska w Bremie”, Promotor: Prof. dr hab. Teresa Czyż
Magister geografii

Pełnione funkcje

Opiekun roku ZU-GP I

Zainteresowania naukowe

Transport miejski i regionalny
Migracje regionalne i lokalne
Przemiany struktury przestrzenno-funkcjonalne miast
Planowanie rozwoju obszarów metropolitalnych
Zastosowanie GIS w gospodarce przestrzennej
Zróżnicowanie przestrzenne procesów demograficznych w Polsce

Publikacje i działalność konferencyjna

Bul Radosław