PL | EN

dr hab. inż. Sylwia Staszewska, prof. UAM

Kontakt

Pokój L104
tel. 61 829 63 37
syl@amu.edu.pl

Wykształcenie

magister inżynier (06.1996), Politechnika Wrocławska, Wydział Architektury, kierunek: gospodarka przestrzenna, specjalność: planowanie przestrzenne, temat pracy: „Znaczenie Węzła Bielańskiego w rozwoju społeczno-gospodarczym gminy Kobierzyce”;
doktor nauk o Ziemi w zakresie geografii (11.2001), Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych, temat pracy: „Proces urbanizacji Półwyspu Helskiego”;
doktor habilitowany nauk o Ziemi w zakresie geografii (11.2014), Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych, temat pracy: „Urbanizacja przestrzenna strefy podmiejskiej polskiego miasta”;

Pełnione funkcje

pełnomocnik Dyrektora IGSEiGP ds. studiów inżynierskich na kierunku Gospodarka Przestrzenna
opiekun Akademickiego Koła Naukowego Gospodarki Przestrzennej na WNGiG

Zainteresowania naukowe

zintegrowane planowanie rozwoju miast
rozwój i rewitalizacja obszarów wiejskich
przekształcenia obszarów wiejskich strefy podmiejskiej
psychologia środowiskowa i psychologia społeczna (zwłaszcza wykorzystanie wiedzy teoretycznej i metod badawczych do badań nad strukturą przestrzenną miast i wsi i nad procesem urbanizacji).

Publikacje i działalność konferencyjna

Staszewska Sylwia