PL | EN

 

 

 

dr Tomasz Herodowicz

 

Kontakt

Pokój 133
tel. 61 829 61 60
herod@amu.edu.pl

 

Wykształcenie

2018 r. – doktor nauk o ziemi w zakresie geografii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, tytuł rozprawy doktorskiej: „Znaczenie polityki regionalnej UE w kształtowaniu środowiskowego wymiaru rozwoju społeczno-gospodarczego”, promotor – prof. UAM dr hab. Paweł Churski

2013 r. – magister gospodarki przestrzennej, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, tytuł pracy magisterskiej: „ Wpływ funduszy strukturalnych na rozwój gminy Rokietnica w latach 2004-2012”, promotor: prof. UAM dr hab. Paweł Churski

Zainteresowania naukowe

Zagadnienia rozwoju sustensywnego (zrównoważonego), szczególnie w jego wymiarze środowiskowym. Głównym kierunkiem prowadzonych badań w ramach pracy doktorskiej jest określenie znaczenia polityki regionalnej Unii Europejskiej w finansowaniu działań wpisujących się w kształtowanie środowiskowego wymiaru rozwoju polskich regionów oraz największych miast. Ponadto planuje się zidentyfikować wpływ działań podejmowanych w kluczowych dla jakości środowiska naturalnego sferach działalności gospodarczej (energetyka, transport, gospodarka wodna, gospodarka odpadami, ochrona przyrody) na poprawę jakości podstawowych komponentów środowiska.

Publikacje i działalność konferencyjna

Herodowicz Tomasz