PL | EN

 _F1A1712 

 

 

dr Urszula Kaczmarek

 

Kontakt

Pokój 136
tel. 61 829 61 62
ulka@amu.edu.pl

 

 

Wykształcenie

wyższe / geograf

Pełnione funkcje

  • Koordynator Wydziału Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej ds. Uniwersytetu Otwartego UAM oraz oferty wykładów monograficznych w ramach Unii Uczelni na Rzecz Rozwoju Kierunków Studiów w Zakresie Gospodarowania Przestrzenią (od 2019),
  • Pełnomocnik Dziekana Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych jako Koordynator Wydziałowy programu europejskiego Erasmus – Socrates na UAM (od 2003 do 2006r.)
  • Koordynator Europejskiego Systemu Transferu Punktów (ECTS) na WNGiG UAM (2003-2006 r.)

Zainteresowania naukowe

Geografia społeczno-ekonomiczna, problematyka społecznych aspektów rozwoju lokalnego

Publikacje i działalność konferencyjna

Kaczmarek Urszula