PL | EN

 _F1A1480 

 

 

Kontakt

Pokój 110
tel. 61 829 61 36
wojtek@amu.edu.pl

 

 

 

 

Wykształcenie

doktor nauk o Ziemi, specjalność: geografia ekonomiczna, gospodarka przestrzenna (UAM Poznań, 2016)
gospodarka przestrzenna, specjalność rozwój regionalny (UAM Poznań, 2011, 2013)
administracja, specjalność administracja samorządowa (WSB Poznań, 2012)

Pełnione funkcje

– jeden z koordynatorów projektu Zintegrowane planowanie rozwoju – kuźnia kadr dla sektora kreującego politykę rozwoju (POWR.03.01.00-00-N055/16-00)
– kierownik projektu badawczego „Przepływy wiedzy w klastrach meblarskich w Polsce i na obszarze Trzecich Włoch oraz ich rola w adaptacji do zmian wywołanych ogólnoświatowym kryzysem gospodarczym” (grant NCN nr 2017/17/N/HS4/00205)
– opiekun kierunku: gospodarka przestrzenna zaoczna inżynierska, rocznik 2016/17
– opiekun praktyk zawodowych na kierunku: geografia, specjalność geoanaliza społeczno-ekonomiczna, rocznik 2016/17

– przedstawiciel doktorantów w Radzie IGSEiGP UAM (III 2014 – II 2016)
– członek Rady Doktorantów Studium Doktoranckiego na WNGiG UAM (w roku akad. 2014/15)
– przewodniczący Rady Doktorantów Studium Doktoranckiego na WNGiG UAM, przedstawiciel doktorantów w Radzie WNGiG UAM oraz Członek Wydziałowej Komisji Ekonomicznej na WNGiG UAM (w roku akad. 2011/12 oraz 2012/13)

Zainteresowania naukowe

– klastry oraz sieci w gospodarce
– wykorzystanie funduszy unijnych oraz ich wpływ na rozwój regionalny
– strategie rozwoju regionalnego i lokalnego

Publikacje i działalność konferencyjna

Dyba Wojciech