PL | EN

 _F1A1480 

 

 

dr inż. Wojciech Dyba

 

Kontakt

Pokój 110
tel. 61 829 61 36
wojtek@amu.edu.pl

 

 

Wykształcenie

 • 2016: doktor nauk o Ziemi w zakresie geografii, specjalność geografia społeczno-ekonomiczna, gospodarka przestrzenna,
 • 2012: absolwent administracji w specjalności administracji samorządowej w WSB w Poznaniu (studia licencjackie – drugi fakultet),
 • 2011: absolwent gospodarki przestrzennej na UAM w Poznaniu (studia jednolite magisterskie i inżynierskie).

Pełnione funkcje/projekty i stypendia

 • kierownik projektu badawczego The impact of digital technologies on manufacturing and human mobility services in Europe (NAWA, połączony ze stypendium zagranicznym na Uniwersytecie Padewskim we Włoszech, lata 2020-2021)
 • jeden z wykonawców projektu badawczego „Przestrzenny wymiar (r)ewolucji na rynku samochodowym w Polsce” (grant NCN nr 2016/23/B/HS4/00710), kierownik projektu: prof. dr hab. Tadeusz Stryjakiewicz (lata 2017-2021)
 • uczestnik projektu RurAction Social Enterpreneurship in Structurally Weak Rural Regions: Analysing Innovative Troubleshooters in Action (Horizon 2020, Maria Skłodowska-Curie ITN grant no. 721999, kierownik projektu: prof. dr hab. Tadeusz Stryjakiewicz, lata 2017-2020)
 • jeden z koordynatorów projektu Zintegrowane planowanie rozwoju – kuźnia kadr dla sektora kreującego politykę rozwoju (POWR.03.01.00-00-N055/16-00, kierownik: prof. UAM dr hab. Sylwia Staszewska, funkcja w latach 2017 – I 2020)
 • kierownik projektu badawczego Przepływy wiedzy w klastrach meblarskich w Polsce i na obszarze Trzecich Włoch, grant NCN nr 2017/17/N/HS4/00205, lata 2017-2019)
  uczestnik projektu Small scale integration through cross-border cooperation (Erasmus IP, kierownik projektu: prof. dr hab. Tadeusz Stryjakiewicz, lata 2009-2012)
 • stypendysta Fundacji im. Adama Mickiewicza (2014/15), Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (2018/19), DAAD (2020) oraz Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (2020/21)

Zainteresowania naukowe

 • geografia ekonomiczna (w szczególności innowacyjność przedsiębiorstw i regionów, lokalizacja działalności gospodarczej i oddziaływanie przedsiębiorstw na otoczenie, wiedza i relacje w klastrach)
 • studia regionalne i lokalne (w szczególności nowe rozwiązania w planowaniu przestrzennym oraz strategie i dokumenty rozwoju regionalnego i lokalnego)

Publikacje i działalność konferencyjna

Dyba Wojciech