PL | EN

 _F1A1480 

 

 

Kontakt

Pokój 110
tel. 61 829 61 36
wojtek@amu.edu.pl

 

 

 

 

Wykształcenie

doktor nauk o Ziemi, specjalność: geografia ekonomiczna, gospodarka przestrzenna (UAM Poznań, 2016)
gospodarka przestrzenna, specjalność rozwój regionalny (UAM Poznań, 2011, 2013)
administracja, specjalność administracja samorządowa (WSB Poznań, 2012)

Pełnione funkcje

– jeden z koordynatorów projektu Zintegrowane planowanie rozwoju – kuźnia kadr dla sektora kreującego politykę rozwoju (POWR.03.01.00-00-N055/16-00)
– kierownik projektu badawczego „Przepływy wiedzy w klastrach meblarskich w Polsce i na obszarze Trzecich Włoch oraz ich rola w adaptacji do zmian wywołanych ogólnoświatowym kryzysem gospodarczym” (grant NCN nr 2017/17/N/HS4/00205)
– opiekun kierunku: Zintegrowane planowanie rozwoju – studia niestacjonarne inżynierskie, rocznik 2018/19
– opiekun praktyk zawodowych na kierunku: geografia, specjalność geoanaliza społeczno-ekonomiczna,

Zainteresowania naukowe

– geografia ekonomiczna (w tym w szczególności klastry i sieci w gospodarce, lokalizacja działalności gospodarczej, innowacyjność, globalizacja),
– rozwój regionalny i lokalny (w tym w szczególności strategie rozwoju regionalnego i lokalnego, fundusze unijne, koncepcje zagospodarowania przestrzennego)

Publikacje i działalność konferencyjna

Dyba Wojciech