PL | EN

W dniu 14 listopada 2018 r. zapraszamy na XIII Seminarium z cyklu „Rozwój obszarów wiejskich”, którego współorganizatorem jest Zakład Gospodarki Żywnościowej i Wsi Instytutu Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej wraz z Oddziałem Wielkopolskim Stowarzyszenia Geodetów Polskich w Poznaniu i Muzeum Narodowym Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie. Tegoroczna tematyka Seminarium obejmuje zagadnienia scalania gruntów, katastru nieruchomości, ładu i bezładu przestrzennego w krajobrazie rolniczym oraz kwestie związane z planowaniem przestrzennym na obszarach wiejskich.

Szczegółowy program oraz adres mailowy, na który przyjmowane są zgłoszenia udziału w Seminarium można znaleźć TUTAJ.

 


http://www.sgp.geodezja.org.pl/images/core/logo-sgp.png
https://epoznan.pl/gallery2/45521/kr3tw9p97h6bbq2n33nscpxrgntrkj86_gallery.jpg