PL | EN


Przykładowy wniosek o wydanie map do prac inżynierskich UWAGA!!! Do wniosku należy dołączyć mapę z obrysowanym obszarem, którego dotyczy wniosek.

Tematy prac dyplomowych realizowanych na Wydziale:


Gospodarka Przestrzenna – studia I stopnia

Wymogi merytoryczne dotyczące opracowania prac dyplomowych oraz zasady naboru do grup seminaryjnych

Propozycje tematyki prac inżynierskich w roku akademickim 2019/2020

Propozycje tematyki prac licencjackich w roku akademickim 2019/2020

Opiekunowie oraz wybrana problematyka prac licencjackich oraz inżynierskich na kierunku gospodarka przestrzenna w roku akademickim 2016/2017

Opiekunowie oraz wybrana problematyka prac inżynierskich na kierunku gospodarka przestrzenna w roku akademickim 2017/2018

Opiekunowie oraz wybrana problematyka prac licencjackich na kierunku gospodarka przestrzenna w roku akademickim 2017/2018

Zagadnienia na egzamin inżynierski

Zagadnienia na egzamin licencjacki

 


Gospodarka Przestrzenna – studia II stopnia

Wymogi merytoryczne dotyczące opracowania prac dyplomowych oraz zasady naboru do grup seminaryjnych

Opiekunowie oraz wybrana problematyka prac magisterskich na kierunku gospodarka przestrzenna w roku akademickim 2019/2020

Lista promotorów prac magisterskich – studia stacjonarne – 4 semestry

Lista promotorów prac magisterskich – studia niestacjonarne – 4 semestry

Lista promotorów prac magisterskich – studia stacjonarne – 3 semestry

Lista promotorów prac magisterskich – studia niestacjonarne – 3 semestry

Zagadnienia na egzamin magisterski