PL | EN

Zapraszamy przedstawicieli świata nauki i praktyki zainteresowanych szeroko rozumianą tematyką ekologii miasta, świadczeń ekosystemów oraz rozwiązań opartych na przyrodzie do udziału w III Światowej Konferencji Naukowej Society for Urban Ecology (SURE) pt. „Cities as Social-Ecological Systems”, która odbędzie się w dniach 6-8 lipca 2020 r. w Poznaniu.

W ramach konferencji naukowej odbędą się sesje tematyczne oraz całodniowe sympozja na temat Nature-based Solutions for Cities, ECOSERV 2020 i Agriculture in Cities. Uczestnicy będą mieli możliwość nadsyłania artykułów do specjalnych numerów czasopism naukowych – Urban Forestry & Urban Greening, Ecosystem Services oraz Sustainability.

Proces rejestracji rozpocznie się z dniem 1 listopada 2019 r.

Równocześnie zapraszamy do udziału w wydarzeniu „CONNECTING Nature NBS EXPO”, które będzie okazją do zapoznania się z innowacyjnymi rozwiązaniami opartymi na przyrodzie wdrażanymi w miastach biorących udział w międzynarodowym projekcie „COproductioN with NaturE for City Transitioning, INnovation and Governance – CONNECTING Nature” (Horyzont 2020). W ramach NBS EXPO zaplanowano dyskusję z przedstawicielami władz polskich miast oraz fora inwestycyjne przybliżające ideę przedsiębiorczości opartej na przyrodzie (NBE – nature-based enterprises). Wydarzenia odbędą się w dniach 8-10 lipca 2020 r. w Poznaniu.

Więcej informacji https://www.sure2020.org/ oraz https://connectingnature.eu/.