PL | EN

Dnia 16.10.2018 w siedzibie PTPN w Poznaniu odbyła się konferencja podsumowująca projekt pt. Urbanistyczny i planistyczny rozwój obszarów wiejskich – zasady prawidłowego kształtowania przestrzeni wielkopolskiej wsi (projekt pilotażowy). Celem projektu kierowanego przez prof. UAM dr hab. Sylwię Staszewską była identyfikacja potencjału wsi wielkopolskich i ocena prawidłowości rozwiązań architektonicznych i przestrzenno-funkcjonalnych. Szczegółowy program konferencji można znaleźć TUTAJ.

 

Na Konferencji zostały zaprezentowanie wyniki badań kierowanych do władz samorządowych i mieszkańców gmin, których wsie brały udział w projekcie oraz innych interesariuszy zainteresowanych problematyką prawidłowego kształtowania przestrzeni obszarów wiejskich. Ciekawe referaty skupiły uwagę ponad 50 osób. Ponadto przedstawiono publikację (książka + CD) w ramach cyklu Ekspertyzy i Raporty IGSEiGP zawierającą szczegółowe wyniki badań.

 

 


INFORMACJA DLA UCZESTNIKÓW OPERACJI URBANISTYCZNY I PLANISTYCZNY ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH – ZASADY PRAWIDŁOWEGO KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI WSI WIELKOPOLSKIEJ (PROJEKT PILOTAŻOWY), KTÓRZY W DNIU 16.10.2018 UCZESTNICZYLI W KONFERENCJI POPROJEKTOWEJ