PL | EN

Podsumowanie międzynarodowej konferencji naukowej:
„Challenges and Opportunities of Structurally Weak Rural Regions in Europe. Social Innovations and Social Enterprises Acting Under Adverse Circumstances”

W grudniu 2017 r. na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM odbyła się konferencja naukowa inaugurująca międzynarodowy projekt badawczy „RurAction. Social Entrepreneurship in Structurally Weak Rural Regions: Analysing Innovative Troubleshooters in Action” (Przedsiębiorczość społeczna w słabych strukturalnie regionach wiejskich. Analiza innowacyjnych działań na obszarach problemowych). Głównymi organizatorami konferencji byli prof. dr hab. Tadeusz Stryjakiewicz z WNGiG UAM oraz prof. dr Gabriela Christmann z IRS – Leibniz-Institut für Raumbezogene Sozialforschung z Erkner koło Berlina.

Ponad 60 badaczy z Niemiec, Irlandii, Grecji, Danii, Wielkiej Brytanii, Austrii, Portugalii, Hiszpanii, Holandii, Finlandii, USA, Rosji oraz Polski dyskutowało w ramach trzech sesji tematycznych: społeczno-ekonomicznej dynamiki regionów wiejskich, strategii i polityki rozwoju wsi oraz przemian życia i kultury wiejskiej. Obrady odbywały się w Auli Lubrańskiego oraz sali nr 4 Collegium Geographicum. Na koniec zorganizowano również wyjazd terenowy do gminy wiejskiej Wągrowiec. Podczas wycieczki goście odbyli spotkanie w urzędzie gminy wiejskiej Wągrowiec, w którym udział wzięli lokalni samorządowcy, w tym wójt gminy wiejskiej Wągrowiec Przemysław Majchrzak oraz starosta wągrowiecki Tomasz Kranc. Goście odwiedzili też Spółdzielnię społeczną „Wspólny sukces” oraz zwiedzili zabytkowy kościółek w Tarnowie Pałuckim.

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z 2-minutowym filmem podsumowującym konferencję.

Poniżej prezentujemy również wybrane zdjęcia z konferencji:

Uroczyste otwarcie konferencji w Auli Lubrańskiego – na zdjęciu od lewej: prof. dr hab. Ryszard Naskręcki (UAM), prof. dr Gabriela Christmann (IRS), prof. dr Heiderose Kilper (IRS) oraz prof. dr hab. Tadeusz Stryjakiewicz (UAM)

Obrady w sali nr 4 Collegium Geographicum

Spotkanie w Urzędzie Gminy Wiejskiej Wągrowiec

Szczegółowy program konferencji znajdą Państwo na stronie internetowej projektu Ruraction. Pod tym adresem znajdują się również do wglądu postery przygotowane na konferencję przez pracowników Zakładu Gospodarki Żywnościowej i Wsi w IGSEiGP UAM: prof. UAM dr hab. Annę Kołodziejczak, dr Magdalenę Szczepańską, dr Barbarę Maćkiewicz oraz dr Ewę Kacprzak.

W organizację konferencji zaangażowani byli pracownicy Zakładu Polityki Regionalnej i Integracji Europejskiej: dr inż. Wojciech Dyba, dr Robert Kudłak, dr inż. Przemysław Ciesiółka, dr Bartłomiej Kołsut, dr Jędrzej Gadziński, dr Emilia Jaroszewska, mgr Sławomir Depa, mgr Julia Kaczmarek-Khubnaia oraz mgr Barrai Hennebry. Z ramienia Instytutu Socjologii konferencję koordynował dr Łukasz Rogowski. Organizację konferencji na WNGiG wspierali również wolontariusze z Akademickiego Koła Naukowego Gospodarki Przestrzennej.


Międzynarodowy projekt badawczy i edukacyjny „RurAction. Social Entrepreneurship in Structurally Weak Rural Regions: Analysing Innovative Troubleshooters in Action” jest realizowany w ramach programu Horyzont 2020 (MSCA-ITN-ETN). Jego celem jest zbadanie znaczenia przedsiębiorczości społecznej (a szerzej  –  innowacji społecznych) jako czynnika rozwoju regionów słabych strukturalnie oraz kształcenie doktorantów w tym zakresie. Wszystkich Państwa zainteresowanych tym projektem serdecznie zapraszamy na stronę internetową: www.ruraction.eu.