PL | EN

W dniach 23-31 VII 2017 r. odbyły się Międzynarodowe Warsztaty Geograficzne „Rozwój społeczno-ekonomiczny Polski na obszarach przygranicznych”. Organizatorami wydarzenia byli ze strony polskiej: WNGiG oraz IGS-EiGP, a z rosyjskiej Asocjacja Rosyjskich Geografów Społeczno-Ekonomicznych ARGO i Smoleński Uniwersytet Państwowy.

Znalezione obrazy dla zapytania WNGIG logo
Znalezione obrazy dla zapytania России ассоциация Географы Социально-экономические
Podobny obraz

 

W warsztatach wzięło udział 45 uczestników z państwowych uniwersytetów: Łomonosowa w Moskwie, St. Petersburga, Smoleńska, Orenburga i Briańska. Podczas pobytu uczestnicy zapoznali się m.in. z następującymi zagadnieniami: rozwój społeczno-ekonomiczny miast dużych (Poznania i Wrocławia), struktury przestrzenne miast polskich i ich zmiany, problemy rozwoju kurczących się miast w Europie i Polsce, rola bezpośrednich inwestycji zagranicznych w rozwoju przemysłu Polski, rewitalizacja obszarów poprzemysłowych i powojskowych (na przykładzie Starego Browaru w Poznaniu, Starej Kopalni w Wałbrzychu, miasta Legnicy), specjalne strefy ekonomiczne jako czynnik stymulujący rozwój lokalny, znaczenie euroregionu Nysa dla współpracy transgranicznej. Warsztaty przebiegały na terenie Poznania, Wrocławia, Legnicy, Jeleniej Góry, Karpacza, Wałbrzycha, Bogatyni, Liberca, Gorlitz oraz w Sudetach. W ich ramach, goście uczestniczyli w wykładach i spotkaniach, sami przedstawiając kilkanaście referatów. W ramach wizyty na Wydziale gości powitali: Dziekan WNGiG, Prof. Leszek Kasprzak oraz Zastępca Dyrektora IGS-EiGP, Prof. Jan Hauke. Ze strony Instytutu wystąpienia mieli: Prof. Tadeusz Stryjakiewicz, Dr Anna Tobolska, Dr Cezary Mądry, Mgr Julia Kaczmarek-Khubnaia. Odbyły się terenowe spotkania m.in. w fabryce Solaris Bus & Coach S.A. w Bolechowie, kopalni miedzi w Polkowicach-Sieroszowicach, mieście Legnica, polskiej siedzibie Euroregionu Nysa, kopalni węgla brunatnego w Bogatyni itd. Poniżej zamieszczamy krótką fotorelację.