PL | EN

 _F1A1815 

 

 

Kontakt

Pokój 139
tel. 61 829 61 67
basic@amu.edu.pl

 

 

 

 

Wykształcenie

studia magisterskie na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu na kierunku gospodarka przestrzenna, ukończone w 1999 roku
stopień naukowy doktora Nauk o Ziemi w zakresie geografii uzyskany w 2004 roku na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu

Pełnione funkcje

Adiunkt w Zakładzie Gospodarki Żywnościowej i Wsi
członek Zespołu ds. Promocji Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych.

Zainteresowania naukowe

Gospodarka nieruchomościami, Rynek nieruchomości, Rynek ziemi rolniczej, Rolnictwo miejskie, Ekoturystyka

Publikacje i działalność konferencyjna

Maćkiewicz Barbara