PL | EN

Akademickie Koło Naukowe Gospodarki Przestrzennej

Idea uruchomienia koła naukowego skupiającego studentów gospodarki przestrzennej na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu narodziła się w 1996 roku. Miało być otwartym forum dialogu między osobami zaangażowanymi w proces planowania przestrzennego. W związku z tym do grona jego członków, obok studentów, zamierzano włączyć absolwentów kierunku gospodarka przestrzenna, pracowników Wydziału, studentów innych wydziałów i kierunków, tj. architektury, socjologii, ekonomii i nauk rolniczych, a także planistów i urbanistów nie związanych z Uniwersytetem, którzy jednak mogli wnieść swoją wiedzę i doświadczenie. W rezultacie przyjęto nazwę Akademickiego Koła Naukowego Gospodarki Przestrzennej [AKNGP], aby podkreślić że nie będzie ono jedynie organizacją zrzeszająca studentów, ale również inne osoby związane zawodowo z planowaniem przestrzennym. Pozwala to rozwijać działalność Koła naukowego w różnego typu zadaniach, które można podzielić na następujące grupy działań a) działalność naukowa, b) działalność aplikacyjna, c) organizacja szkoleń i warsztatów, d) wyjazdy integracyjne.

Profil Koła na Facebooku: LINK

 

Sekcja Geografii Społeczno – Ekonomicznej Studenckiego Koła Naukowego Geografów im. Stanisława Pawłowskiego

Badania z zakresu szeroko pojętej geografii społeczno – ekonomicznej były prowadzone przez Koło Geografów już w okresie przedwojennym. W tamtym czasie działalność młodych geografów koncentrowała się głównie na tym, by jak najwięcej się nauczyć i poznać. Organizowano liczne wycieczki, poznawano metody pracy naukowej oraz podejmowano się prób samodzielnych opracowań naukowych. Po drugiej wojnie światowej zaczęła zaznaczać się tendencja do prac w grupach specjalistycznych. Warto zauważyć, że prace w sekcji społeczno – ekonomicznej prowadzone są nieprzerwanie od 1945 roku. Członkowie realizują projekty badawcze związane z szeroko pojętą geografią społeczno-ekonomiczną – geografii ludności, osadnictwa, transportu, przemysłu, rolnictwa, usług, a także geografii politycznej. Sekcja ściśle współpracuje z Sekcją Gospodarki Przestrzennej.

 

Sekcja Gospodarki Przestrzennej Studenckiego Koła Naukowego Geografów im. Stanisława Pawłowskiego

Sekcja Gospodarki Przestrzennej jest jedną z najmłodszych sekcji w strukturze Studenckiego Koła Naukowego Geografów im. Stanisława Pawłowskiego. Powstała 22 stycznia 2009 roku jako grupa problemowa podczas Zebrania Walnego SKNG. Została mianowana na sekcję SKNG w styczniu 2010 roku. Głównym celem funkcjonowania grupy jest prowadzenie badań związanych z gospodarką przestrzenną, w tym zarówno o charakterze praktycznym, jak i teoretycznym.

Profil Sekcji na Facebooku: LINK