PL | EN

Studenckie sprawy socjalne

  • Domy studenckie;
  • stypendia socjalne;
  • zapomogi;
  • nagrody JM Rektora;
  • stypendia ministra dla studentów

Osoba do kontaktu:

mgr Sebastian Konarczyk
tel. 618296120, sebkon@amu.edu.pl

Szczegółowe informacje nt. pomocy materialnej na UAM

Instrukcja składania wniosku o Stypendium Rektora

Stypendium Rektora

  • dnia 15.10.2019 roku, o godz. 12:00, nastąpi uruchomienie modułu generowania wniosków w USOSweb,
  • dnia 24.10.2019 roku, o godz. 23:59, nastąpi wyłączenie modułu generowania wniosków w USOSweb,
  • na dzień 25.10.2019 roku wyznaczony został ostateczny termin dostarczenia wniosków do Biur Obsługi Studentów. 

Studentów niestacjonarnych zachęcamy do skorzystania z możliwości dostarczania dokumentów przesyłką pocztową (decyduje data stempla pocztowego) lub złożenie kompletnego wniosku do skrzynki podawczej znajdującej się przy portierni.

Przed przystąpieniem do wypełniania formularza elektronicznego należy zapoznać się z instrukcją dostępną na pierwszym ekranie modułu wnioskowania oraz postępować zgodnie ze wskazówkami z dalszej części strony.
Szczegółowy harmonogram